Flere lærekontrakter

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flere lærekontrakter

Ifølge Lærlingundersøkelsen 2022 til Utdanningsdirektoratet har lærlinger høy trivsel og motivasjon. Mer enn åtte av ti trives både på arbeidsplassen og med kollegene.

I perioden oktober 2021-september 2022 ble det inngått 24 900 nye lærekontrakter. Det er 400 flere enn året før

86 prosent fikk fag- eller svennebrev innen fem år etter at de startet utdanningen. Den høyeste andelen som får fag- eller svennebrev er de som tar elektro- og datateknologi. Her består 93 prosent.   

I perioden oktober 2021-september 2022 ble det inngått 24 900 nye lærekontrakter. Det er 400 flere enn året før. Det er flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk.  

Totalt er det 28 100 godkjente lærebedrifter. Av disse hadde 75 prosent lærlinger det siste året. 29 000 tok fag- eller svennebrev. Det er 500 færre enn året før. Ni av ti nyutdannende fagarbeidere i bygg- og anleggsteknikk er i arbeid.  

Godt grunnlag  

80 prosent av lærlingene har hatt praksis i bedrift på vg1, vg2 eller begge trinn. Seks av ti sier at undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det de skulle lære i selskapene.  

Omtrent like mange opplever mobbing på arbeidsplassen som året før. 

Les mer om følgende emner: