Flere må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flere må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

1. januar 2024 ble det innført nye regler i arbeidsmiljøloven, som betyr at alle virksomheter med fem eller flere ansatte må ha verneombud. Dessuten skal selskaper med 30 eller flere ansatte ha arbeidsmiljøutvalg.

Flere selskaper må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg Foto: Arbeidstilsynet

Innleide arbeidstakere og selvstendig oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten, skal også omfattes av verneombudet. Det presiseres i loven at oppgavene også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring på dette området. Det skal sette sistnevnte i stand til å representere arbeidstakerne, og bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen. Minimumskravet er 40 timer opplæring.

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Det skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i selskapet, og følge nøye med på utviklingen på dette området.

Les mer om følgende emner: