For dårlige posisjoneringstjenester

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

For dårlige posisjoneringstjenester

Autonome biler og busser krever posisjoneringsdata i sanntid. Så nøyaktige posisjoneringstjenester finnes ikke.

Det må utvikles teknologier tilpasset nordiske forhold før autonome biler i Norge virkelig kan bli autonome Foto: Laila Sandvold Macdonald

Derfor kan ikke selvkjørende biler kjøre trygt på norske veier, skriver forskning.no.

Testing med en selvkjørende buss i Drammen bekrefter dette. Kartverket, Applied Autonomy og Sintef har testet den med ulike lokaliseringstjenester på markedet. Resultatene ble sammenlignet med posisjoneringen til bussen sitt eget navigasjonssystem. De viste at ingen av systemene er nøyaktige nok til at det er forsvarlig at den kjører på egenhånd. Den beste tjenesten var mindre enn 20 cm unna fasiten kun 20 prosent av tiden.

Dette skal ikke ha vært overraskende for forskerne. Det er kjent at flere teknologier må kombineres for å få nøyaktig nok posisjonering. Satellittdataene kjøringen er basert på må justeres med referansepunkter. I tillegg trengs informasjon fra sensorer i bilen for å justere posisjonen inn mot lokale omgivelser. Forskerne planlegger å teste ulike sensorteknologier, for å finne ut hvordan disse kan fungere best mulig sammen.

Norske forhold er utfordrende

Tjenester som brukes i resten av Europa kan ikke brukes her. Blant annet tunneler og nordlys kan hindre eller forstyrre satelittsignaler. Derfor trengs egne løsninger som gir god nok posisjonering under nordiske forhold.

Les mer om følgende emner: