Fornybar energi til 3 000 boliger 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fornybar energi til 3 000 boliger 

– Vi er godt i gang med byggingen av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Når det er ferdig i 2023 vil det produsere ren fornybar energi til rundt 3 000 boliger. Samtidig som selve kraftstasjonen tar form, er to av tre flomluker ferdig. Den siste flomluken og vestre del av dammen skal bygges mot slutten av prosjektperioden, sier senioringeniør Lars Gunnar Jansen i Agder Energi Vannkraft.

Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune skal produsere ren fornybar energi til rundt 3 000 boliger

– Vi har valgt flere nye løsninger i byggeprosjektet som vi ikke har i de eldre kraftverkene. Disse reduserer både naturinngrepene og byggekostnadene. Kraftstasjonsbygningen kan bygges mindre enn vanlig med å installere aggregat som tar mindre plass.

– Siden 2000 har vi oppgradert og bygd flere vannkraftanlegg for 3,3 milliarder kroner. Dette har gitt 600 GWh mer ren fornybar energi. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 30 000 husstander.

Les mer om følgende emner: