Forsker på mer energieffektive løsninger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Forsker på mer energieffektive løsninger

NTNU og SINTEF har etablert HighEFFLab, som er en ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger.

Målgruppen for HighEFFLab er aktører fra industri, forskning og akademia som arbeider med eksperimentell forskning på energieffektivitet

– Slike fasiliteter er viktige for industrien fordi nye teknologier og løsninger ikke kan tas i bruk før de er grundig testet og kvalifisert. Dette vil også bidra til kompetansebygging hos studenter og forskere, sier styreleder Arne Ulrik Bindingsbø i HighEFF.

Forskningsinfrastrukturen består av seks laboratorier, med blant annet verktøy for kalibrering og målinger i felt, datamaskiner og programvare for design, modellering og simulering av prosesser.

Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådet sin nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur, som ble etablert i 2009.

Les mer om følgende emner: