Forsker på vedlikehold med roboter

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Forsker på vedlikehold med roboter

SINTEF deltar i et større EU-prosjekt, som skal finne ut om roboter og kunstig intelligens kan utføre dyrt og risikofylt vedlikehold og inspeksjon av infrastruktur som veier, tunneler og oljeraffinerier.

Bilde av vedlikeholdsdrone.

SINTEF vil bruke roboter til å effektivisere vedlikeholdet av infrastruktur

– Med automatiserte robotløsninger og bildeanalyse er målsettingen med Piloting-prosjektet å gjøre dette arbeidet mer effektivt, hyppigere og med høyere kvalitet.

Kontroller fører ofte til nedstenging av kritiske systemer som tuneller og raffinerier. Vi håper prosjektet skal få slutt på dette, sier SINTEF-forsker Sigurd Mørkved Albrektsen.

Les mer om følgende emner: