Første industribygg med toppsertifisering 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Første industribygg med toppsertifisering 

Det 30 meter høye og 27 700 m2 store lageret til Asko Oslofjord i Holmestrand er det første Breeam-Nor Outstanding-sertifiserte industribygget i Norge og Norden. Dette er også det tiende Breeam-klassifiserte industribygget i Norge.

OUTSTANDING. Asko sitt nye lager i Holmestrand er det første Breeam-Nor Outstanding-sertifiserte industribygget i Norge og Norden Foto: Asko

– Det bidrar betydelig til NorgesGruppen sin målsetting om klimanøytral drift, sier direktør Knut-Andreas Kran i Asko Oslofjord.   

Ingen selvfølge

– Vi er opptatte av miljøvennlige løsninger. I vårt forrige lager var vi kommet for langt i prosjekteringen da vi gjorde en foranalyse med tanke på en Breeam-Nor-sertifisering. Derfor hadde vi høye ambisjoner for det nye bygget. En foranalyse fra Multiconsult antydet at det var mulig å klare Outstanding-målet.  

– Dette var ingen selvfølge. Breeam-sertifiseringen har ni hovedområder og et innovasjonsområde. Vi bygget på en tomt som ikke var utviklet eller opparbeidet. Derfor fikk vi ikke poeng for gjenbruk av tomt. Dessuten er det lite offentlig transport til industriområdet. Her fikk vi heller ikke så mange poeng. At vi gjennomførte byggeprosjektet som en delentreprise var også utfordrende. For å få toppsertifisering var det underveis i byggeprosessen ikke rom for ett eneste hvileskjær. 

Oppmerksomhet på lysforurensing

– Hva er de viktigste grepene på elektroområdet? 

– Dette gjelder blant annet belysning og lysstyringssystemer. Både inne og ute er det kun LED. Den bevegelsesstyrte, bryterfrie og dimbare innendørsbelysningen styres med SD-anlegget. Det er mulig å tilpasse denne på kontorplassene.  

– Fra de høye lystårnene på utsiden blir lyset rettet ned mot bakken, og inn mot bygget. Det er gjort for å gi sjåførene best mulig arbeidslys, samtidig som vi unngår lysforurensing. Når det gjelder utendørsbelysning er det strenge krav i Breeam.   

– På taket er det installert et solcelleanlegg på 13 000 m2. Siden det ble satt i drift har det dekket 25 prosent av energibehovet i bygget. Kjøleanlegget gir overskuddsvarme, som brukes i områder som trenger oppvarming. 

Outstanding-mål på nabobygg

– Sertifiseringen har inspirert oss. På tomten i Holmestrand kommer det et nabobygg på 5 000 m2. Det har samme sertifiseringsmål som det første.  

– Har dere flere byggeplaner, med tilsvarende sertifiseringsmål? 

– Vi har ikke planer om flere store nybygg. Det kan være aktuelt å rehabilitere eksisterende bygninger. Det er usikkert om disse får Breeam Nor-standard. Dette er utfordrende. Vi må ha de rette leverandørene. I prosjektet i Holmestrand trakk noen seg fordi kravene våre ble for tøffe. Det er svært viktig å stille slike krav. Vi viser vei for de som kommer etter oss. 

Les mer om følgende emner: