Første norske bærekraftsertifiserte boligfelt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Første norske bærekraftsertifiserte boligfelt

Fossen Utvikling og rådgivningsselskapet Cowi har høye ambisjoner for bærekraft i et nytt boligfelt på rundt 400 boliger på Tanberghøgda i Hønefoss.

Tanberghøgda

Boligfeltet Tandberhøgda i Hønefoss blir værekraftsertifisert Ill. Arkitektgruppen Drammen

Som det første i Norge blir infra­strukturen bærekraft­­sertifisert etter den internasjonale Ceequal-standarden (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme). Dette er et internasjonalt miljø­sertifiserings­­verktøy, som vurderer kategorier som motstandsdyktighet mot klima­endringer, energi- og arealbruk, økologi, landskap og historisk miljø, forurensing, ressursbruk og transport. 

Prosjektet omfatter også en ny vei, barnehage, felles gårdsplass, lekeareal, kjørevei, fortau, friområder, grøntområder og turdrag. 

Boligfeltet Tanberghøgda i Hønefoss blir bærekraftsertifisert 

Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen 

Les mer om følgende emner: