Fortsatt uavklart om nettleien 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fortsatt uavklart om nettleien 

Nelfo og 28 andre bransjeaktører på energiområdet leverte nylig et forslag til ny nettleiemodell.

Det er fortsatt uklart hva som skjer med den nye nett-tariffen

Nrk.no melder at NVE-direktøren er skeptisk til det foreslåtte kompromisset. 

Han sier at nettleien i mindre grad enn i dag bør basere seg på strømforbruk. NVE mener at fastleddet må speile bedre de faktiske kostnadene nettselskapene har til vedlikehold og bygging av kraftlinjer. 

Der står saken i dag. Fra politisk hold kommer det ulike signaler. Mens Alfred Bjørlo i Venstre mener departementet bør skjære gjennom og gå for den nye modellen, har Kjell Ingolf Ropstad i Krf fremmet et representantforslag for Stortinget om å skrote nettleiemodellen for godt, og i stedet la utgiftene gå over statsbudsjettet. Ifølge nrk.no er det laber stemning blant stortingsrepresentantene for dette forslaget.  

Les mer om følgende emner: