Fortsetter arbeidet med Stad skipstunnel 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fortsetter arbeidet med Stad skipstunnel 

I regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023 kommer det frem at kostnaden for Stad skipstunnel er økt betydelig. Kystverket er bedt om å vurdere om det er mulig å kutte dette.

Kystverket arbeider videre med Stad skipstunnel. Her fra tunnelåpningen i Moldefjorden

– I mediene er det skapt et inntrykk av at prosjektet er satt på vent eller stoppet opp. Slik er det ikke, sier Terje Skjeppestad, prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket. 

– Vi driver forberedende arbeid frem mot byggestart. Her ligger det en betydelig innsats for å redusere risiko- og usikkerhet, og dermed trolig kostnadene i prosjektet.  

– Målsettingen er å ha grunnlagsarbeid og dokumenter ferdig for å gå ut på anbud og finne en hovedentreprenør som kan drive/bygge skipstunnelen, etter at Stortinget har tatt stilling til et oppdatert kostnadsestimat høsten 2023. 

Les mer om følgende emner: