Forventer mer energieffektivisering og rehabilitering 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Forventer mer energieffektivisering og rehabilitering 

– I 2021 har vi hatt god vekst og økende etterspørsel etter våre tjenester, både når det gjelder rehabilitering og nybygg. Her er energieffektivisering og elektrifisering to viktige drivere, sier adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge.

- Vi forventer at bygg- og anleggsbransjen fortsetter omstillingen til en grønn sirkulærøkonomi, sier adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge Foto: Caverion

– Vi forventer at bygg- og anleggsbransjen i stort tempo fortsetter omstillingen til en grønn sirkulærøkonomi. I praksis betyr dette enda mer energieffektivisering og rehabilitering av bygg som alternativ til å rive og bygge nytt, samtidig som bransjen må se på alt fra nye byggematerialer til fornuftig gjenbruk der det er mulig. 

– Selv om det har vært nok et krevende år med strenge smittevernstiltak, er det et høyt aktivitetsnivå i Caverion. En stor takk til våre teknikere og montører som har tilpasset seg strenge smittevernsrutiner, og som aldri har hatt muligheten til hjemmekontor. 

Tilpasningsdyktig 

– Koronapandemien har vist at samfunnet er tilpasningsdyktig når det gjelder. Her har det skjedd mye positivt med tanke på å håndtere klimakrisen. Med å modernisere og digitalisere eksisterende bygg, kan klimagassutslippene reduseres betydelig. Dette er en klimagevinst som ikke kan stå urørt. Her skal elektrobransjen bidra. 

Les mer om følgende emner: