Fra avfallsverstinger til donorbygg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fra avfallsverstinger til donorbygg

At gjenbruk er mye dyrere enn å bygge med nye materialer skal Sintef og byggenæringen gjøre noe med.

DONORBYGG. Nye bygg må utformes med tanke på fremtidig demontering. Fredrik Selmers vei 5 i Oslo er pilot i SirkBygg-prosjektet Illustrasjon: Grape Architects

Bygg- og anleggsbransjen står for omtrent en fjerdedel av alt avfall i Norge. Kun en tredjedel av byggavfallet gjenvinnes. Ombruk av bygningsdeler og materialer er både en svært kostbart og tung prosess. 

– Dette skyldes blant annet manglende insentiver, tilrettelegging, markedsplasser for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk, sier forsk­ningsleder Ann Kristin Kvellheim i Sintef. 

Hun leder deler av FoU-arbeidet i prosjektet SirkBygg, der målsettingen er å gjøre det enklere og billigere å bygge for fremtidig demontering og ombruk. 

– For å få dette til trengs nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller. 

Ombruk i stedet for riving

SirkBygg skal utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdeler i stedet for å rive. Dessuten skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med nitti prosent sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg. 

– Forskningen konsentrerer seg om store byggesystemer i stål, betong og tre, for å finne demonterbare løsninger som gir minimal ressursbruk.  

– Nye måter å bygge på skaper også nye muligheter for næringen. En viktig del av prosjektet er å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller. Å bygge med tanke på demontering og ombruk gir blant annet et større behov for testing og lagring av brukte bygningsdeler. 

Les mer om følgende emner: