Fremtidens Eldata ruster for kunstig intelligens og skytjenester 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fremtidens Eldata ruster for kunstig intelligens og skytjenester 

Håndverksdata har kjøpt kalkulasjonsverktøyet Eldata, som i 38 år har gjort hverdagen enklere for elinstallatører. Med blant annet kunstig intelligens ruster selskapet for en nett¬basert og automatisert fremtid.

Eldata kalkulerer elektriske installasjoner i både komplekse prosjekter, boliger, kontorer og næringsbygg. I nye versjoner skal det satses på kunstig intelligens og skytjenester

– I prinsippet er Eldata allerede en skybasert løsning. Det forutsetter at løsningen blir installert på en serverløsning som eksempelvis Nelfo Sky. Foreløpig kan den også brukes på pc. I fremtiden blir den en ren web-applikasjon. Det betyr at hele programmet blir tilgjengelig via en nettleser, som dagens løsning for KlarCalc og KlarPris, sier produktansvarlig Glenn Sundbakken i Håndverksdata. 

1 800 brukere

– Rundt 140 selskaper har kjøpt Eldata. Totalt er det 1 800 brukere. I Håndverksdata har Eldata kommet inn i et stort, nordisk utviklermiljø. Vi satser på gode løsninger for alle fag og entreprenører i bygg- og anleggsbransjen, og elementer som er viktige for konkurransesituasjonen. Dette gjelder eksempelvis våre kalkulasjonsløsninger.  

– Eldata har kraftigere funksjoner enn KlarCalc. Det gjør kanskje at brukerne velger å bruke sistnevnte for enklere kalkyler som serviceoppdrag, romtilbud, rehabilitering, boliger og enkle forretningsbygg. Eldata, som i hovedsak blir brukt av selskaper som arbeider med mer avanserte prosjekter, trenger flere funksjoner KlarCalc ikke har i dag. Her skal vi blant annet oppgradere med import og eksport av elektroniske beskrivelser fra rådgivende ingeniører i henhold til NS 3459. 

Tror på positiv effekt av KI-bruk

– Hva vil en KI-løsning tilføre programmet? 

– Det er for tidlig å si. Vi vet heller ikke når funksjonene blir tilgjengelige. Visjonen er at med KI er det enklere å lage nye automatiserte prosjekter, og få bedre oversikt over nøkkeltall og forenkle vareutvalget.  

– Hvor langt er arbeidet med skyløsninger og KI kommet? 

– Vi er i gang med blant annet kalkyle, og ordre- og prosjektstyring. 

Oppgradering

– Versjon 11.0 av Eldata er snart tilgjengelig. Hva er nytt her? 

– Hele programmet er kodet i et nyere programmeringsspråk, samtidig som databasen og søkefunksjonaliteten i vareprislisten er forbedret. Dette gir raskere og mer effektiv kalkulasjon. Andre oppgraderinger er blant annet korrigerte EFObase-oppslag, forbedrede kalkylestrukturer, bedre avstand mellom funksjonsknapper og justering av tariff på post.  

– 11.1 vil bygge på dagens versjon, og videreutvikles med nye funksjoner basert på brukerinnspill. Samtidig kommer det en del nye funksjoner i webløsningen for kalkyle KlarCalc/-­KlarPris. Frem i tid kan det være at brukere av Eldata sin databaseløsning ser at den nettbaserte web-applikasjonen har så mange funksjoner at de ønsker å gå over til en ren web-basert løsning.   

– Versjon 11.1 kan komme mot slutten av 2023, eller første kvartal 2024. Den får blant annet oppgraderinger som import/­eksport basert på 2023-versjonen av NS 3459.  

Enklere hverdag

Adm. direktør Bjørn Arve Olsen i Handverksdata fremhever at selskapet er opptatt av å ha gode, fremtidsrettede kalkyleløsninger.  

– Vi skal gjøre hverdagen til håndverkerne enklere. En god kalkyle legger grunnlaget for avtalen som skal inngås, hvilke produkter som skal kjøpes inn, lønnsomheten i prosjektet og hvordan det skal styres og dokumenteres. Kalkulasjonsløsninger er et av fundamentene i våre fremtidige, helintegrerte løsninger. 

Les mer om følgende emner: