Frukt, grønnsaker og 5G 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Frukt, grønnsaker og 5G 

– I vårt 30 meter høye automatiserte logistikk¬senter på 27 700 m2 i Holmestrand har vi investert i et innendørs 5G-anlegg, som sikrer dekning der signaler ellers ikke når frem. Det legger samtidig grunnlaget for innføring av nye bruksområder basert på 5G, sier direktør Knut-Andreas Kran i Asko Oslofjord.

Asko Oslofjord har investert i et innerdørs 5G-anlegg fra Telenor, som skal sikre dekning i hele logistikksenteret på 27 700 m 2 Foto: Asko

– Vi er et regionlager i Asko, som igjen er en del av NorgesGruppen. Herfra leverer vi varer til eksempelvis Kiwi, Meny og Spar. 

Kundeorientert

– 5G-anlegget er viktig for å nå ambisjonen om å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner. Installasjonen gjør det mulig å få kontakt med ansatte uansett hvor i lokalene de er. Samtidig åpner det for nye bruksområder, som flåtestyring av autonome trucker og tilkobling til teknisk utstyr vi bruker i logistikkoperasjoner. 

– Vi har fremtidsplaner som krever 5G. Dette gjelder blant annet dronetransport av varer på tvers av Oslofjorden mellom lokalene til Asko på Vestby og i Holmestrand. Det vil både redusere kostnader og spare miljøet. 

Dekningsutfordringer

Åsa Lunde, leder for Forretningsmarked i Telenor, fastslår at lager- og industribygg ofte er ført opp i enten massiv betong med armering, eller i såkalte sandwich-konstruksjoner. Begge skaper problemer for gjennomtrenging av mobilsignaler fra makronettet. For Asko Oslofjord er det sistnevnte konstruksjon som skaper dekningsutfordringer. 

– Selskaper som har mobilnett som en viktig del av sin digitale infrastruktur, må etablere industrielle mobilnett fra innsiden. Årsaken er at industribygg gir svært stor demping av mobilsignaler, slik at de sliter med å nå inn i lokalene.  

God og robust dekning

– Wifi har svakheter i produksjons- og logistikkmiljøer, noe mobil infrastruktur ikke har. Tilkobling basert på mobilteknologi som 5G sikrer en transparent og sømløs dekning både innen- og utendørs. Dette er svært viktig i logistikkoperasjoner. Her viser Asko vei. 

– Hos Asko Oslofjord har vi installert Ericsson MicroRadio. Slike anlegg passer i produksjons- og logistikkbygg fra noen 100 m2 til flere 1 000 m2. Dette er effektive enheter som sikrer god og robust dekning. Løsningen fungerer dessuten godt i tøffe miljøer med støv, vibrasjoner og store temperatursvingninger.  

Dekning som en tjeneste

– Asko Oslofjord er ett av flere selskaper som bruker vår MaaS-tjeneste (Mobility as a Service) for mobil innendørsdekning. Det betyr at vi både har prosjektert, installert og drifter anlegget. Asko Oslofjord har verken investert i, eller trenger å vedlikeholde noe utstyr selv. 

– Telenor skal bidra til at norsk næringsliv ligger i front med å utvikle, og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbygging er en forutsetning for dette. Helseforetak, Forsvaret og industrisektoren har allerede begynt å bruke teknologien. Logistikkbransjen kommer etter. 

Les mer om følgende emner: