Frykter full stans i boligmarkedet og økt nedbemanning 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Frykter full stans i boligmarkedet og økt nedbemanning 

– Statsbudsjettet for 2024 viser at regjeringen ikke tar inn over seg den alvorlige situasjonen i byggenæringen. Dette får store konsekvenser for boligbyggingen og sysselsettingen i Norges største fastlands- og distriktsnæring. Det er heller ingen sterke virkemidler som vil få fart på klima- og miljøomstillingen i byggenæringen, sier adm. direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening.

Adm. direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening frykter full stans i boligbyggingen Foto: Nicolas Tourrenc

– Vi hadde forventet at regjeringen ville bruke Husbanken aktivt med å øke rammene. Det er heller ikke lagt opp til å bruke den ledige kapasiteten i næringen til en storstilt satsing på energieffektivisering.   

– Rammene til Husbanken videreføres på nivået fra revidert budsjett. Det er heller ingen endring i ordningene. Regjeringen øker bevilgningen til energieffektivisering med 216 millioner kroner. Med rundt to millioner boliger i Norge er dette ingen reell utrulling. 

Flere oppsigelser 

– Siden lønnsoppgjøret i vår har både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner varslet behov for lempelser i permitteringsregelverket. Dette er viktig for å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen. Regjeringen overser dette, samtidig som antall oppsigelser øker for hver dag som går.   

– Vi håper at budsjettbehandlingen i Stortinget vil sørge for å bedre situasjonen for bolig- og byggenæringen, og en skikkelig satsing på energieffektivisering. 

Les mer om følgende emner: