Full pakke

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Full pakke

– ”Batteripakken” til Nelfo er et godt utgangspunkt for elinstallatører som vil satse på batteriinstallasjoner i boliger. Her tilbyr vi både nettkurs, webinarer, podcaster og veileder, sier fagkonsulent Marie Kolderup i Nelfo.

Bilde av Marie Kolderup i Nelfo

- Det er et stort markedspotensiale for batterilagring, sier fagkonsulent Marie Kolderup i Nelfo

– Nettkurset ”Batterier og lokal energilagring” tar for seg grunnleggende prinsipper for batterier og batteriinstallasjoner, som oppbygging av batterier og lokal energilagring.

– Vi har også laget en dokumentasjonspakke, som består av samsvarserklæring, rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll og en drift- og vedlikeholdsmanual (FDV) med en veiledning til hver av dokumentene. Alt dette blir gjennomgått i webinaret ”Dokumentasjon for batteriinstallasjoner”. Her blir søkelyset blant annet satt på de vanligste avvikene og hvordan pakken er tenkt brukt.

– Med webinaret ”Batteriinstallasjoner” skal deltakerne komme i gang med å prosjekterere og installere batterianlegg. Innholdet bygger videre på batteriveilederen og nettkurset. Webinaret beskriver blant annet krav i regelverket og standarder. Prosjekteringseksempler med utgangspunkt i lønnsomhet og sikkerhet blir også omtalt.

– Vi anbefaler dessuten episoden i Elektropodden, der sjefingeniør Jostein Ween Grav i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) svarer på spørsmål om batterisystemer i boliger.

Elektropodden finner du her.  

Batteripakken til Nelfo finner du her.

Les mer om følgende emner: