Fullt i strømnettet på Østlandet frem til 2035

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fullt i strømnettet på Østlandet frem til 2035

– Statnett har informert oss om at det er fullt i transmisjonsnettet i Oslo, Akershus og Østfold for forbrukskunder med større effektbehov. Som eier og drifter av Norges største nettområde har vi gitt beskjed til mange av våre største kunder om at de må vente lenge på tilknytning til strømnettet. Dette gjelder både etablert og ny næring og industri. Situasjonen er alvorlig, sier adm. direktør Anne Sagstuen Nysæther i Elvia.

- Transmisjonsnettet i Oslo, Akershus og Østfold for forbrukskunder med større effektbehov er fullt. Denne situasjonen er alvorlig, sier adm. direktør Anne Sagstuen Nysæther i Elvia Foto: Jens Haugen

– I statsbudsjettet for 2024 satser regjeringen på ny grønn industri. Her passer ikke kart og terreng sammen med tanke på tiden det tar å øke kapasitet i transmisjonsnettet. Vi er glad for at regjeringen setter av 135 millioner kroner til å styrke energiforvaltningen, og 80 nye stillinger for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

– Vår erfaring er at Statnett gjør sitt for å bygge nett ut fra tilgjengelige ressurser, og tiden offentlige prosesser tar. Derfor er det viktig med økte bevilgninger til nye stillinger i forvaltningen, som raskt må omsettes til økt effektivitet i konsesjonsprosesser.

Maksimal utnyttelse

– Statnett estimerer at de vil ha tilgjengelig nettkapasitet i 2030-2035. Her er det helt avgjørende at Elvia gjør sin del av jobben med å lete etter kapasitet som kan frigis, slik at eksisterende nett utnyttes maksimalt. Vi har i flere år arbeidet med slike tiltak for å unngå å bygge nytt nett. Eksempelvis ulike fleksibilitetstiltak i samspill med kundene, og datainnhenting som viser kapasitet i sanntid slik at nettet kan driftes hardere. 

– Ambisjonen er å hente ut 20 prosent mer kapasitet. Dessuten etablerer vi en energikoordinator-rolle, som skal finne nye løsninger på kundenes behov i påvente av nytt strømnett. 

Les mer om følgende emner: