Galopperende kostnadsutvikling bekymrer 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Galopperende kostnadsutvikling bekymrer 

På oppdrag for Statsbygg har Rambøll spurt selskaper i bygg- og anleggsbransjen om hvordan de vurderer markedsutviklingen.

Aktørene i bygg- og anleggsbransjen merker effekten av prisvekst og varemangel

Ifølge rapporten ser det ut til å trekke opp til en perfekt storm, som ingen helt ser konsekvensene av. Selskapene beskriver situasjonen som å stå med ett bein i kokende vann og det andre i isvann. 

Fremtidsutsiktene er ikke gode. Tidligere har bransjen nytt godt av motkonjunkturtiltak når det har vært utsikter til generelt lavt aktivitetsnivå. Nå er situasjonen annerledes. Det er mye snakk om å kjøle ned økonomien. 

Deler av bransjen merker allerede effekten av prisvekst og varemangel. Av selskapene i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har 63 prosent i bygg og 58 prosent i anlegg opplevd at kunder har stoppet eller utsatt prosjekter med begrunnelse i store prisøkninger og usikkerheten i markedet. 

Tilsvarende har 41 prosent i bygg og 25 prosent i anlegg som har hatt dialog med byggherre/oppdragsgiver om å endre bestemmelsene i inngåtte kontrakter som følge av den ekstraordinære markedssituasjonen fått avslag. 

Les mer om følgende emner: