Gigabitsamfunn i 2025

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Gigabitsamfunn i 2025

– Skal Norge lede den digitale samfunnsomstillingen, må det settes nye mål for kapasiteten og dekningen på høyhastighets­nettet. Dette må følges opp med forutsigbare statlige støtteordninger, sier adm.direktør Ove Guttormsen i Nelfo

- Økt dekning og kapasitet på høyhastighetsnettet vil øke innovasjonstakten og omstillingen i privat og offentlig sektor, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo

– Her ber vi sammen med 17 andre bransjeorganisasjoner politikerne om at minimum 95 prosent av norske husholdninger, selskaper og offentlige kontorer i løpet av 2025 skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.  

– Samtidig må staten øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år. Med sikte på å optimalisere prosessen og effekten bør også tilskuddsordningene gjennomgås. Dette er nødvendig for at Norge i 2025 skal bli et gigabitsamfunn. Høyhastighetsnett er en av mange næringspolitiske saker vi arbeider med. 

– Koronapandemien har dokumentert hvor viktig internettforbindelser er for å sikre velferd, økonomisk aktivitet og deltakelse i utdanning og sosialt liv. For både privat og offentlig sektor åpner digitalisering for økt innovasjonstakt og omstilling. Utnytting av stordata, helseinformatikk, kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett stiller økte krav til kapasitet, tilgjengelighet og robusthet på den digitale infrastrukturen. 

– Åtte år gamle ambisjoner om 100 Mbit/s internettdekning til 90 prosent av husstandene er i ferd med å nås. Nå må det settes nye mål.  

– I perioden 2014-2020 har markedsaktørene investert rundt 50 milliarder kroner i fiber- og mobilnett. I tillegg kommer lokale, kommunale og fylkeskommunale investeringer. Den statlige bredbåndsstøtten var i samme periode på 1,4 milliarder kroner. 

Les mer om følgende emner: