Gjennomfører tilsyn med varmekabler 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Gjennomfører tilsyn med varmekabler 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fastslår at byggevare¬forordningen med tilhørende harmoniserte standard gjelder for varmekabler. Derfor blir det gjennomført tilsyn.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal gjennomføre tilsyn for å sjekke om varmekabler oppfyller kravene i NEK EN 50575:2014/A1:2016a

Produsenter, distributører og importører ble overrasket da de like før påske i år fikk e-post fra DiBK om å sende produktinformasjon for «varmekabler for fast installasjon og bruk innendørs i byggverk».   Direktoratet viste til at byggevareforordningen (Construction Products Regulation (CPR)) krever CE-merking og ytelseserklæring for byggevarer som er omfattet av en harmonisert produktstandard, og at NEK EN 50575:2014/A1:2016 gjelder for varmekabler. Her blir brannegenskaper til kabler, hvordan de skal testes, klassifiseres, merkes og dokumenteres beskrevet. Testingen skal utføres av en uavhengig tredje part. 

Spurte om dokumentasjon

Siden det i EN 50575 står at «…installasjonskabler, kraftkabler, tele- og datakabler, optiske kabler og styringskabler som skal ha fast og varig installasjon…», har flere forstått det som at standarden ikke omfatter varmekabler. Fordi denne kabeltypen ikke er spesifikt beskrevet, tok flere produsenter og leverandører kontaktet med DiBK for å få dokumentasjon på at CPR og EN 50575 også omfatter varmekabel. 

– EN 50575 ble obligatorisk i EU fra og med 1. juli 2017. Alle kabler i fast installasjon i bygg skal være CE-merket og følge ny brannklassifisering. Dette gjelder kabler for alminnelig bruk i byggverk, det vil si installasjonskabler, kraftkabler, tele- og datakabler, optiske kabler og styringskabler som skal ha fast og varig installasjon og varmekabler som er fastmontert i bygninger og varmekabelmatter, var svaret fra DiBK. 

Direktoratet fremhever også at dette er bekreftet av både den norske standardiseringsgruppen for strømkabler NEK NK20 og International Electrotechnical Committee TC20, Working Group (IEC TC20 WG17). Samtidig ble fristen for å sende dokumentasjon utsatt til 15. november i år. 

Norske standarder

– Vi utvikler og produserer kabler etter standarder som er tilpasset bruken av produktet. For mange norske kabler finnes det norske standarder. Når det gjelder varmekabel brukes den internasjonale standarden IEC 60800, sier Ivar Granheim, engineer specialist i Nexans Norway, som også leder NEK NK20.  

– Alle kabler som er produsert for permanent installasjon og bruk i bygninger, bortsett fra ikke-brennbare, er omfattet av CPR-kravene. Dette gjelder også de som er serieresistive. 

– Design og tekniske krav for sistnevnte er spesifisert i IEC 60800. Slike varmekabler blir også installert i brennbare omgivelser i bygg. 

Enkelte produsenter mener at CPR-forordningen og EN 50575 ikke omfatter varmekabel, fordi standarden kun gjelder kalddelen av varmekabelen, det vil si tilførselsledningen, og ikke varmedelen som testes etter andre standarder. De mener at IEC 60800 ikke krever flammetesting for kabler som skal innstøpes i betong, eller andre ikke-brennbare materialer. 

DoP

Et viktig dokument er Declaration of Performance (DoP), som skal dokumentere ytelse og egenskaper på produktet. DoP er en forutsetning for at produktet får CE-merke, og omsettes i EØS-området. Dokumentet blir laget av produsenten med basis i en klassifikasjonsrapport fra en Notified Body, som er en uavhengig og akkreditert tredjepart. Samtidig som rapporten skal være i samsvar med EN 13501-6, må ytelseserklæringen være tilgjengelig for kunden både elektronisk og på papir og nettsider. 

En slik Notified Body er RISE i Sverige, der TIC-ingeniør Johan Post bekrefter at flere produsenter og leverandører har tatt kontakt i forbindelse med det norske produkttilsynet for varmekabel. 

Elinstallatørene må følge opp

Produktutviklingssjef Jan Erik Nilsen i Nexans Norway fremhever at elinstallatørene er ansvarlig for at anleggene de bygger er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). 

 – Produktene må oppfylle kravene i forskrift om elektrisk utstyr (FEU), og kvalifisere for CE-merket. Dette krever samsvar med relevante standarder, inkludert byggevareforordningen, og brannklassifisering av kabler og ytelseserklæring. Tilsynet DiBK gjennomfører hjelper elinstallatørene med å velge produkter med riktig kvalitet og egenskaper. 

Les mer om følgende emner: