Gjør bygninger til energisentraler

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Gjør bygninger til energisentraler

– Med «Buildings as a Grid» skal vi gjøre bygninger til energisentraler.

Jon Helsingeng

- Med "Buildings as a Grid" skal vi gjøre bygninger til energisentraler, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge

Vår teknologi legger til rette for at fornybare energikilder og intelligente energilagringssystemer i bygg kan være en ressurs i strømnettet. Dette kan kutte toppene i strømforbruket, redusere behovet for investeringer i strømnettet og bedre energiflyten i bygninger. Samtidig kan det redusere energikostnadene og skape nye inntektskilder for byggeierne, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge. 

– Oppkjøpet av elbil-ladeselskapet Green Motion i Sveits er en viktig del av satsingen. Dette utvider vårt elbilladings-sortiment, med tilhørende programvare for fakturering og administrasjon. Selskapet produserer både ladestasjoner, designer administrasjonsprogramvare for ladenettverk og drifter et eget nettverk med ladestasjoner. 

– «Buildings as a Grid»-konseptet består av tre hovedelementer, elbil-lading, energistyring og kraftfordeling. Vi kan hjelpe bygningseiere med både design og optimalisering av bygningers elektriske systemer og drift og vedlikehold. 

– Når byggeiere og operatører utvider med mer elektrisk last, som el-biler og nye energikilder og systemer for å mellomlagre energi, øker behovet for å overvåke og optimalisere energiforbruket. 

Les mer om følgende emner: