God byggefart med tilpassede rammer

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

God byggefart med tilpassede rammer

– Hjulene går for fullt innen rammene pandemien har gitt. Med mange rammeavtaler har vi ikke det samme kommersielle trykket som private utbyggere.

Rehabilitering av Kolbotn Skole

Nordre Follo fikk ifjor 27 millioner kroner i statlig støtte til utbyggningsprosjekter. For tiden er arbeidet med utvidelse av Kolbotn skole i full gang

-Vi har brukt mye tid på å lage spilleregler, og tilpasset prosjektene etter pandemien, sier virksomhetsleder John Hoseth for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo kommune utenfor Oslo. 

– I fjor avsluttet vi flere mindre prosjekter. Samtidig løper en rekke andre videre i 2021. Vi utfører både totalrehabilitering av bygg og mindre rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter. 

Må beregne tilpassede rammer

– Har pandemien ført til større forsinkelser? 

– Vi kan ikke ha fullt trykk med mange håndverkergrupper på byggene samtidig. På innkjøpsområdet har det vært noen forsinkelser. Blant annet hadde vi en møbelleveranse fra Frankrike til Nordre Follo rådhus som forsinker dette prosjektet. Generelt blir det forsinkelser når vi bestiller ikke-hyllevare fra europeiske land.  

– Hvordan er situasjonen for byggeaktiviteten i kommunen generelt, inkludert de kommersielle prosjektene? 

– De kommersielle utbyggerne baserer seg i stor grad på utenlandske arbeidere. Prosjektene blir helt klart påvirket av at disse må i karantene i 10-14 dager når de har vært på besøk i hjemlandet. Dette vil det nok bli en tydelig effekt av etter påske.  

– Selv om vi i større grad baserer oss på lokale bedrifter, vil nok også vi merke utfordringene med utenlandske arbeidere og karantene etter påskeferien. 

– Som offentlig utbygger er vi finansiert gjennom politiske vedtak. Vi har akseptert at pandemien gir mindre bygg for pengene. Samtidig har vi et samfunnsansvar for å legge til rette for at lokale bedrifter har oppdrag.  

Vellykket med støtte

– I fjor fikk vi 27 millioner kroner i statlig støtte. Det var en suksess for både kommunen og næringslivet. At vi fikk satt i gang ikke-planlagte prosjekter, ga arbeid til lokale entreprenører. Alt gikk veldig fort. Vi måtte få prosjektene veldig raskt i gang. Med mer forutsigbarhet kan slike tiltak ha stor effekt.  

– Er det behov for flere slike støttetiltak? 

– Det hadde vært veldig positivt. Kommer det en slik runde til, er det ønskelig at det blir løsnet på regelverket. At vi må følge reglene for offentlige anbud hindrer oss i å hjelpe lokale entreprenører. Det hadde vært veldig bra om myndighetene kunne lempe på dette regelverket i situasjonen samfunnet er i.   

– Ser du eventuelle ettervirkninger av pandemien? 

– Entreprenørene er blitt tvunget til å samarbeide på en annen måte enn før. De har håndtert utfordringene på en god måte. Den effekten kan være positiv å ta med seg videre.  

Få forsinkelser på nybygg

Aud Val, virksomhetsleder Byggeprosjekt i Nordre Follo kommune, forteller at koronapandemien ikke har stoppet eller bremset nybyggprosjekter i betydelig grad.  

– For tiden har vi tre nybyggprosjekter i byggefasen. I fjor ble tre prosjekter forsinket på grunn av koronapandemien. 

– Sandwhich-elementene på Ski turnhall ble to måneder forsinket fordi fargepigmentene kom fra Frankrike. Turnhallen var ferdig i desember i fjor. På grunn av koronarestriksjonene blir den ikke tatt i bruk før i år.  

– På Bregnefaret omsorgsboliger skal det bygges nye boliger for personer med spesielle behov. Dette prosjektet hadde utfordringer i fjor på grunn av polske arbeidere i karantene. Utbygger har tatt inn igjen forsinkelsen. 

– Kolbotn skole skal utvides med 28 klasserom. Her skal det også bygges en standard flerbrukshall for skole, idrett og frivillighet. Selv om det foreløpig er rundt tre uker forsinkelse på grunn av pandemien, går produksjonen som planlagt.  

– Våre øvrige prosjekter er i tidligfase. Koronapandemien er forhåpentligvis over når disse skal over i byggefase.  

27 MILLIONER I STATLIG STØTTE. Nordre Follo kommune fikk i fjor 27 millioner kroner i statlig støtte til utbyggingsprosjekter. For tiden er arbeidet med utvidelsen av Kolbotn skole i full gang 

Les mer om følgende emner: