Gode erfaringer med utslippsfrie byggeplasser

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Gode erfaringer med utslippsfrie byggeplasser

Sintef har laget en rapport der de har kartlagt erfaringer med krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, slik Oslo kommune har praktisert siden 2019.

Oslo kommune har gode erfaringer med utslippsfrie byggeplasser

Konklusjonen er at dette gir mindre støy og forurensing og bedre luftkvalitet og arbeidsmiljø.

For tre år siden var det ingen store elektriske anleggsmaskiner. I dag blir de brukt på mer enn 30 byggeplasser til Oslo kommune. Her er mer enn 20 ulike typer maskiner og kjøretøy i bruk.

Kartleggingen viser at det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr. Det er fortsatt noen utfordringer med tanke på strømforsyning og ladelogistikk når flere store anleggsmaskiner er i bruk samtidig. Særlig vann- og avløpsetaten har lyktes med høy andel av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Sintef er i gang med et oppfølgingsprosjekt som skal konsekvensutrede utslippsfrie byggeprosesser i Oslo. Det skal blant annet se på energi- og effektbehov, og merkostnader med å bruke elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy.I løpet av 2025 skal alle byggeplassene til Oslo kommune være utslippsfrie.

Les mer om følgende emner: