Gode vilkår for solenergi i Norge 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Gode vilkår for solenergi i Norge 

Forutsetningene for å bruke solen som energikilde i Norge er bedre enn mange tror. Ytre Oslofjord har noen av de beste stedene.

Forskere utreder hvor effektivt det er å produsere solenergi i Norge Foto: Laila Sandvold Macdonald

Sammen med blant andre Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Meteorologisk institutt startet prosjektet Sunpoint. Målsettingen er å få ny og bedre oversikt over solressursene i Norge. Prosjektet vil trolig konkludere neste år.  

Gode muligheter

Foreløpige beregninger viser at det er gode muligheter til å utnytte solenergien over hele landet. De beste forholdene er i Sør-Norge, blant annet i områdene langs Ytre Oslofjord og i høyfjellsområdene.  

Best ut kommer Råde i Viken med 980 kWh pr m2, foran Blindern i Oslo med 938 kWh pr m2. Nordover faller verdiene gradvis. Fra 822 kWh på Gløshaugen i Trondheim til 770 kWh i Bergen og 669 kWh i Tromsø. Til tross for mørketiden er det mer sollys i nord enn forventet. Totalt sett er det ifølge Meteorologisk institutt flere soltimer ved polarsirkelen enn ved ekvator.  

Solinnstrålingen påvirkes av både skydekke og geografisk beliggenhet. Blant annet spiller høyde over havet inn. På Juvasshøet, 1894 meter over havet, er produksjonen på 1 083 kWh pr m2. På denne høyden er det mindre forstyrrelser i atmosfæren. Det gjør at effekten av solstrålene ikke blir like mye dempet som andre steder. På Svalbard er det også en fordel at snø på bakken reflekterer solen. 

Temperatureffekten er også sentralt. For hver grad temperaturen går ned, er solcellepanelene rundt en halv prosent mer effektive.  

I et normalår blir det i Norge produsert 157 TWh elektrisk energi. NVE anslår at andelen som kommer fra solkraft i 2040 er på sju TWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt en halv million husholdninger. Ifølge NVE er dette et forsiktig anslag. 

Les mer om følgende emner: