Godt fornøyd ned Arendalsuka

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Godt fornøyd ned Arendalsuka

– Vi er svært godt fornøyde med deltakelsen på Arendalsuka. Alle våre tre arrangementer var fullsatte, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Fullsatt på Nelfos arrangementer under Arendalsuka

Se Nelfos debatter på Arendalsuka (Krever innlogging):

– Det er hyggelig å vite at vi arbeider med saker som har nasjonal interesse og betydning. Det var spesielt god respons på presentasjonen av solkraftrapporten Multiconsult har laget for oss, Solenergiklyngen og NBBL. Møtelokalet var stappfullt. Det sto igjen folk på utsiden som ikke kom inn. Også seminarene om energieffektivisering og behovet for kompetanse i det grønne skiftet fikk veldig god mottakelse.  

– Solenergirapporten viser at 80 prosent av nettet kan håndtere produksjonen som er satt som målsetting. Denne energien blir i stor grad brukt lokalt. Her finnes det fleksible løsninger, slik at forbrukerne enkelt kan regulere effekt og mengde. 

– Sol blir et verdifullt tilskudd til energiforsyningen, og et viktig bidrag for å få kraftbalanse. Rapporten er kunnskapsgrunnlaget politikerne har etterlyst fra vår bransje. Vi inviterer til videre dialog. 

– Våren 2024 skal regjeringen komme med en handlingsplan for solkraft. Den skulle vært klar før jul i fjor. Det blir spennende å se hvor konkrete tiltakene som blir foreslått er. Her vil det helt klart være nødvendig med støtteordninger, i tillegg til regulatoriske grep. Samtidig må inntektsrammesystemet for nettselskapene vurderes, slik at de lønner seg for dem å investere i mer nett. Dessuten må solkraft sterkere inn i både TEK og PBL. Norge bør også kreve solcelleanlegg på bygg over en viss størrelse, slik EU gjør. 

Handlingsplan og statsbudsjett

– Energieffektivisering er et gjengangertema på Arendalsuka. Her arbeider regjeringen med en handlingsplan? 

– Ja. Den skal legges frem sammen med statsbudsjettet i oktober. Vi er spente på hvor konkret den blir. Selv om energikommisjonen sitt forslag er ambisiøst, er det gjennomførbart. Her bør det i større grad brukes insentiver. Vi trenger ikke kun å basere oss på Enova. Det bør innføres rettighetsbaserte ordninger, som hvite sertifikater og skattefradrag. I Sverige er det eksempelvis et såkalt grønt skattefradrag for blant annet solkraft. Det fungerer veldig bra.   

Må ha stayerevne

– Bidrar deltakelsen på Arendalsuka til en utvikling på områdene som blir tatt opp? 

– Ingenting kommer av seg selv. Vi må ha stayerevne, og påvirke over tid. Til slutt løsner det forhåpentligvis. Vi har bygget viktige allianser med blant andre NBBL, El og IT Forbundet og Solenergiklyngen. Dette gir økt styrke og påvirkningskraft. 

Les mer om følgende emner: