Godt rustet for 2021

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Godt rustet for 2021

– Det er ikke noen veldig store avvik i forhold til omsetningen i 2019. Vi er spente på hvordan markedet utvikler seg i 2021, og virkningene av koronapandemien. Selskapet er godt rustet til et år med noe usikre markedsutsikter, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida.

Bilde av adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge

- Vi er godt rustet til et år med noe usikre markedsutsikter, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge. Foto: Erik Burås, Studio B13

– Vi forventer nedgang i boligbyggingen, selv om dette ikke utgjør det største segmentet av vår omsetning. Flere store offentlige prosjekter skal igangsettes, spesielt på helsesektoren. Det er bra for oss.

– Service utgjør halvparten av vår omsetning på rundt 4,5 milliarder kroner. Her ser vi store muligheter, spesielt med å hjelpe kundene med å redusere energiforbruket, og drive med preventivt vedlikehold for å sikre at anleggene alltid funger som de skal. 

– Verden, Norge, byggebransjen og Bravida er sterkt preget av koronapandemien. Gjennom NHO-felleskapet har bransjen håndtert dette på en god måte. Vi har holdt hjulene i gang.

– Vi er også stolte av å ha etablert GreenHub, som er et skikkelig bærekraftig servicetilbud til våre kunder i Oslo sentrum.

– I 2021 går vi inn i en ny planperiode. Vi fortsetter vår strategi med lønnsom vekst. Dette skal skje både organisk og gjennom oppkjøp.

Store sykehusprosjekter

De siste årene har Bravida fått store sykehusprosjekter. I fjor gjennomførte de en samspillfase på ni måneder med Skanska om byggingen av Oslo Storbylegevakt på nesten 27 000 m2. Her har Bravida fått en elektrokontrakt på 228 millioner kroner eksklusive mva.

Nybygget, som skal erstatte dagens legevakt i Oslo, bygges på området til Aker Sykehus. Det skal være ferdig i mars 2023. 

– I samspillfasen har vi funnet svært gode tekniske løsninger. Selv om prosjektet er gått over i en NS 8417-kontrakt, har vi stor oppmerksomhet på samarbeid med andre håndverksgrupper og Skanska, sier prosjektleder Arve Kristensen i Bravida. 

– Den nye legevakten skal være Breeam Excellent-sertifisert. Bygget skal også være papirløst, der alle ansatte bruker nettbrett. Det skal heller ikke brukes bensin- eller dieseldrevne kjøretøy på området. Dessuten er alt fra håndverktøy til lifter batteridrevet.

Bravida har erfaring fra flere store komplekse sykehusprosjekter, som St. Olavs hospital i Trondheim, SUS2023 i Stavanger, sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg, sykehuset i Vestfold i Tønsberg, A-fløya på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og det nye akuttsykehuset på Hjelset utenfor Molde.

Les mer om følgende emner: