Godt rustet for et urolig marked 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Godt rustet for et urolig marked 

Elektrofabrikata, senere EFA Elektro, som ble startet i 1939 fikk raskt erfare konsekvensene av første verdenskrig. Drøyt åtti år senere, med koronapandemi og ny krig i Europa, vurderer daglig leder Geir Retterholt markedsutviklingen med nøktern optimisme.   – Med store innkjøp til lageret vårt i Norge har vi levert som planlagt til kundene våre. Her går […]

STRØMSKINNER. EFA Elektro leverer strømskinner til mange næringsbygg i Norge Foto: EFA

Elektrofabrikata, senere EFA Elektro, som ble startet i 1939 fikk raskt erfare konsekvensene av første verdenskrig. Drøyt åtti år senere, med koronapandemi og ny krig i Europa, vurderer daglig leder Geir Retterholt markedsutviklingen med nøktern optimisme.  

– Med store innkjøp til lageret vårt i Norge har vi levert som planlagt til kundene våre. Her går vi litt motstrøms sammenlignet med konkurrentene, som flytter varer og sentrallagre til utlandet. Dette flyter vi godt på i dagens situasjon. Vi leverer raskt, samtidig som vi har god kontroll på tilgjengeligheten. Det er svært viktig for oss å bli oppfattet som en seriøs samarbeidspartner kundene kan stole på.  

Fra produksjon til agentur

Retterholt forteller at EFA Elektro opprinnelig var en produksjonsbedrift.  

– Frem til årtusenskiftet hadde vi egne fabrikker på Kolbotn og i Askim. Denne virksomheten er lagt ned. I dag er vi en frittstående, norskeid teknisk distributør, som selv velger merkevarene og produktene vi skal representere. I Norge har vi agentur på 15 merkevarer. Vi er markedsledende på tavler og skap. Samtidig arbeider vi for å få samme posisjon på vern, pluggbar installasjon, strømskinner, komfyrvakter og elbilladere. 

– De siste ti årene har omsetningen økt fra 80 til rundt 150 millioner kroner. Der har den ligget stabilt gjennom hele koronapandemien.  

– Vi har brukt denne tiden til blant annet å digitalisere bestillinger og leveranser av varer. Her er stort sett all papirbruk kuttet. Det har gjort systemet mer effektivt, oversiktlig og med enkel sporing. Dette gir også en klar miljøeffekt, som vi er svært opptatte av.  

– Effektiviseringen har også redusert bemanningsbehovet. Siden 2010 er antall ansatte redusert fra 42 til 30. Dette er gjort med naturlig avgang. Vi har heller ikke permittert noen under koronapandemien. 

Den nye moralen

Retterholt ser fortsatt store utfordringer med tilgang på råvarer og produkter, og transport av varer til Norge.  

– Vi regner med at dette blir den nye normalen.  

– Sannsynligvis blir det mindre boligbygging i 2023, samtidig som vi tror markedet for offentlige bygninger og næringsbygg blir bra. Økt oppmerksomhet på klima vil få fart på rehabiliteringen. Blant annet trenger mange bygg enøktiltak. EFA Elektro er godt rustet til denne utviklingen.  

– Mens vi tidligere leverte mye til boligprosjekter, har vi størst vekst i markedet for nye og ROT-næringsbygg. Offentlige bygg, som sykehus og skoler, er et annet viktig marked. 

– Korte horisonter blir den nye hverdagen. Det er vanskelig å forutse hvilke konsekvenser krigen i Ukraina får på lengre sikt. De siste tre årene har vært en vekker for alle.   

– Som nøkterne optimister tror vi på økt etterspørsel etter våre løsninger og produkter. Fordi vi må forholde oss til globale faktorer kan vi ikke ha samme, lange planleggingshorisont som før. Med en uforutsigbar prisutvikling og valuta­situasjon er det utfordrende å være importør. På prosjekter, der planlegging og inngåelse av avtaler skjedde for flere år siden, blir materialer og komponenter plutselig mye dyrere. Samtidig lærer vi noe hver dag. Hele tiden er vi på vakt. To dager er ikke like.  

Kombinerer fysiske og digitale møteplasser

– I år satset vi ekstra på Eliaden. Her presenterte vi blant annet samarbeidet vi startet med ABB i 2020. Det er viktig for oss å vise både ABB-produktene dette gjelder, og vår egen produktbredde.  

– Vi deltar på Eliaden for å treffe kunder og vise bransjen hva vi står for, sier EFA-sjefen, som er godt fornøyd med besøket på standen. 

– Under koronapandemien kunne vi ikke møtes fysisk, som eksempelvis på Eliaden. Dette førte til mer bruk av digitale verktøy som Teams. Å kombinere fysiske og digitale møteplasser gjør oss mer effektive. 

Les mer om følgende emner: