Godt samspill gir gode bygg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Godt samspill gir gode bygg

– For å sikre at alle tekniske systemer i et bygg fungerer riktig fra start må de rette personene være involvert tidsnok i prosjekteringsfasen, sier teknisk koordinator Tor Arne Fallet i ED Prosjekt som hadde innlegg på Energismarte Bygg Konferansen til IEE i februar.

SNAKKE SAMME. Skal et bygg fungere optimalt, må de tekniske systemene snakke sammen Illustrasjon: ED Prosjekt

– Til tider føler jeg meg som en masekopp. Målsettingen er at aktørene skal se min rolle som en som kan bidra til et best mulig samspill, for å gjøre hverandre gode. Dette kan defineres som å arbeide godt sammen. Bygg fungerer på samme måte.  

Vanskelig og nødvendig

– Aktørene må dra i samme retning. Det hjelper ikke med nye, gode løsninger om de ikke kan kommunisere med det den andre parten leverer.  

– Å få til samspill er ikke alltid like enkelt. Både entreprenøren og den som skal drifte bygget får utfordringer om dette ikke fungerer. Resultatet er mye retting av feil og reklamasjoner, som skjer ofte. Med et stort tidspress blir det knapt med tid til å bygge og ferdigstille. Byggherren er i skvis, samtidig som entreprenørene arbeider mot et vanskelig mål. Selv om prosjektene blir ferdige, blir resultatene ofte deretter. Tidsaspektet burde vært annerledes. 

Forbedringspotensial

– Er samspillet bra i den norske byggebransjen? 

– Selv om det går i riktig retning, er det forbedringspotensial. I startfasen kan det gå trått. Hovedentreprenørene og entreprenørene ser ikke alltid viktigheten av tverrfaglig samhandling. Årsaken kan være for lite ressurser, eller at det er mest oppmerksomhet på fremdrift.  

– I startfasen dreier byggeprosjekter seg ofte mye om bygg, betong og tre, og mindre om tekniske systemer. De tekniske fagene sammen med byggentreprenør­ene klarer ikke alltid å prioritere teknikk aktivt med fra første dag. Tidsklemme og ressursmangel gjør samspillet negativt.  

– Bygninger der de tekniske løsningene ikke kommuniserer påvirker både bærekraft og energiutnyttelse, samtidig som de generelt blir vanskelig å drifte. Her har ofte produksjonsfasen tatt igjen prosjekteringsfasen, slik at sistnevnte pågår lenger enn ønsket. Resultatet er at det ikke blir gjennomført nok tester for å kvalitetssikre at det som blir gjort, er riktig. Det er ikke alltid aktørene har oversikten over behovene til hver andre. Hver enkelt er mest opptatt av sine egne behov. 

Enkel bruk. Fallet fremhever dårlige bruker­grensesnitt på SD-anlegg ikke tilrettelegger for god drift. Dette er krevende å følge opp. Eksempelvis å tilpasse driften av bygget i forbindelse med jule- eller sommerferie. Konsekvensen av at det er vanskelig å legge om styringen i toppsystemet, kan være at et tomt bygg blir driftet som fullt. Fungerer en slik løsning dårlig, blir det lite brukt. 

Gøy når det lykkes

Fallet er optimist med tanke på rollen til den tekniske koordinatoren. 

– Det bygges nok ikke mange nye bygninger uten en ITB-ansvarlig eller teknisk koordinator. 

– Prosjekter der teknikk er tatt med som en del av hovedplanen fra første dag, gir ofte gode resultater. 

– Det er gøy når samhandling lykkes. Dette gir bedre forutsigbarhet, og kan forebygge feil og mangler. De som skal gjøre jobben, vil oppleve større yrkesstolthet om de hadde tid til å gjøre det skikkelig. Et godt samspill er like avhengig av personer som kompetanse. Løsningen er å samle en gruppe personer som klarer å nyttiggjøre seg kunnskapen til hverandre. 

Les mer om følgende emner: