Gratis fagskoleutdanning i smarte grønne bygg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Gratis fagskoleutdanning i smarte grønne bygg

På Fagskolen i Vestfold og Telemark kan elektrofagfolk få 15 studiepoeng i smarte grønne bygg. Gratiskurset starter etter planen med en heldagssamling i midten av januar neste år.

RIKTIG KOMPETANSE. Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr et gratiskurs i smarte grønne bygg, som skal forberede teknikere og montører for det grønne skiftet

– Kurset består av tre moduler, hver på fem studiepoeng. Målgruppen er montører og teknikere, sier regionsjef Svein Jåtun i Nelfo Sørlandet.  

– Studiet dekker områder som sol- og vindkraft, biogass, hydrogen og batteribanker. Også styring av slike løsninger, og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne med digitalisering er pensum. 

”Grønne smarte bygg” er finansiert av det offentlige gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Ble med etter varsko

Jåtun forteller at det nye kurset ble laget etter et innslag på NRK i sommer. 

– Her varslet Schneider Electric om kompetansemangel på byggautomatisering og energieffektivisering av både nye og eksisterende bygg. Tekniske anlegg utgjør en stadig større del av de bygningsmessige kostnadene. Mye styres med wifi eller apper, der alle tekniske systemer blir integrert. Utfordringen med å få bygg til å virke blir større og større. Det er ikke nok fagarbeidere med riktig kompetanse for å få dette til på en optimal og sikker måte. De siste fem årene har dette kompetansebehovet økt betydelig.  

– I tillegg til smartere bygg, blir alternative energikilder som energibrønner, solcellepaneler og små vindturbiner nødvendige supplement til dagens energiforsyning. Her må teknikere og montører rustes for det grønne skiftet. 

Møttes på Arendalsuka

Jåtun fremhever at det nye kurset er en betydelig utvidelse av samarbeidet Nelfo har med Fagskolen i Vestfold og Telemark.  

– Dette startet med at de for noen år siden kjørte et program for oss i Flekkefjordsregionen. Her flyttet de rett og slett en del av skolen til oss. Elinstallatørene på Sørlandet bruker også i stor utstrekning ekom-utdanningen til skolen. Kontakten om det nye kurset ble tatt på Arendalsuka i august. Etter det har det gått fort. 

– Også El og IT Forbundet har spilt en viktig rolle med å få kurset på plass. Dette er de gode på. De bidro i arbeidet med å utvikle kurset, og tilpasningen til bransjeprogrammet. Dette gjorde at vi fikk finansieringen greit på plass. Det nye kurset viser at samarbeidet mellom partene i arbeidslivet fungerer svært godt når det gjelder fagutdanning og kompetansebygging. 

Studerer gjennom vinteren

– Kurset har studiestart i siste halvdel av januar. Det blir kjørt utover vinteren og våren. Alle samlinger og forelesninger er lagt opp som nettundervisning, med ukentlige forelesninger kombinert med heldagssamlinger.  

– Kurset, som har plass til 25 deltakere, starter med en hybridsamling. Denne dagen kan studentene også delta på en fysisk samling i Kristiansand.  

– Selv om det er mulig å ta enkeltmoduler av kurset separat, anbefaler vi å ta alle i rekkefølge.

Les mer om følgende emner: