Grønn industrihavn i Fredrikstad 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Grønn industrihavn i Fredrikstad 

Gjennom et EU-prosjekt har Borg Havn i Fredrikstad utviklet og testet nye energiløsninger, som kan få fart på den grønne omstillingen av norske havner.

Landstrømanlegget til Borg Havn forsyner skipene som ligger til kai Foto: Smart Innovation Norway

Nøkkelord er digitalisering og energistyring. En viktig bidragsyter til prosjektet er EU sitt H2020-prosjekt E-Land. 

– Vi har fått gode resultater og nyttige erfaringer vi tar med oss i det videre arbeidet, sier Per Olav Dypvik, prosjektleder for E-Land ved Borg Havn. 

Sammen med prosjektpartnerne Schneider Electric og Smart Innovation Norway er det installert et nytt energistyringssystem, som gir full kontroll over egen energiproduksjon og -forbruk. Det måler og samler data, som blir analysert og optimalisert med kunstig intelligens.  

Driften er effektivisert, eksempelvis med at fakturering av det reelle energiforbruket for aktørene i havnen er automatisert. Dette ble tidligere gjort manuelt.  

Løsninger for sammenkobling og utnyttelse av ulike fornybare energiressurser er integrert. Et batterisystem for lagring av fornybar energi er installert, samtidig som det er eksperimentert med best mulig utnyttelse av termisk energiproduksjon og -lagring. Med slike løsninger kan Borg Havn delta i et digitalt marked for kjøp og salg av strøm basert på faktorer som pris, produksjon og etterspørsel. Her er potensialet for lønnsomhet stort. 

Borg Havn fikk seks millioner kroner i EU-støtte til arbeidet i E-Land. Samarbeidspartnerne Schneider Electric og Smart Innovation Norway fikk også EU-midler.  

– Andre norske havner kan høste erfaringer fra hvordan Borg Havn har omstilt virksomheten med tanke på nullutslipp, sier teknologikoordinator Per Gjerløw i Schneider Electric.  

Videre omstilling

Arbeidet i EU-prosjektet har bidratt til et godt utgangspunkt for den videre energiomstillingen av Borg Havn. Eksempelvis å bygge ladeinfrastruktur for elektrifisering av store havnekjøretøy som bruker fossilt drivstoff. 

Les mer om følgende emner: