Grønt lys til utrykningskjøretøy 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Grønt lys til utrykningskjøretøy 

Ford har testet teknologi som automatisk endrer trafikklys fra rødt til grønt for ambulanser og politi- og brannbiler som må komme raskest mulig frem.

Ny teknologi skal gjøre det lettere for utrykningskjøretøy å komme raskere frem

Teknologien skal også redusere faren for kollisjoner i lyskryss som følge av utrykningsbiler som kjører på rødt lys.  

Forsøkene som er gjennomført er en del av et større prosjekt, som er finansiert av German Federal Ministry for Digital and Transport, med støtte fra andre private og offentlige partnere. 

Kommunikasjonsteknologien som blir brukt er C-V2X (Cellular Vehicle-to-everything). 

Les mer om følgende emner: