Hacking kan resultere i konkurs

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Hacking kan resultere i konkurs

– Flere el- og ekominstallatører har vært utsatt for dataangrep. I verste fall kan dette føre til konkurs. Med en god sikkerhetskultur er risikoen mindre for å komme i en slik situasjon. Dette skal vi hjelpe medlemmene med, sier teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo.

It-sikkerhet i ELEKTROPODDEN. I en episode av Elektro¬podden snakker teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad (t.v.) i Nelfo, it-ekspert Torgeir Waterhouse i Otte og sikkerhetsdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet om problemstillinger rundt it-sikkerhet

– For tiden pågår en rettssak der et lokalt sky-selskap som ble hacket, er saksøkt for fire millioner kroner av et malerfirma. It-selskapet har også levert tjenester til lokale elinstallatører. Dommen her kan bli førende for lignende saker i fremtiden. 

«Sikkerhetshull»

– Når Nelfo-bedrifter kobler komponenter og løsninger til nettet, må de sørge for at disse er sikre. Samtidig må de sikre sine egne it-systemer. Wifi, LoRaWAN, Z-Wave, Zigbee, Sigfox, LTE, 5G, NFC, Bluetooth, 833 Mhz, Ethernet og Power over ethernet er løsninger som blir brukt. Med mange protokoller og kombinasjoner av disse, er det viktig å ha oversikt over hvordan de fungerer.  

– For å støtte medlemmene i dette arbeidet har Nelfo laget flere hjelpemidler. Blant annet en veileder, episoder i Elektropodden, Elflix-kurs og et verktøy for å kartlegge it-sikkerheten i egen virksomhet. Alle disse er samlet på en egen landingsside på  nelfo.no.  

Skreddersøm

– Veilederen, som blant annet skal bidra til at medlemmene leverer sikre it-installasjoner og er gode rådgivere for kundene, er skreddersydd for el- og ekominstallatører, systemintegratorer, heismontører og rådgivere. Vi har utviklet denne i samarbeid med it-ekspert Torgeir Waterhouse i it-rådgivningsselskapet Otte.  

– Veilederen beskriver problemstillinger om blant annet teknologi, bruk, nettverk, bransjepraksis, it- og informasjonssikkerhet, protokoller, lovverk, standarder, personvern, prosjektgjennomføring, installasjon, testing, dokumentasjon og overlevering. 

–  Elflix tilbyr to nettkurs om veilederen, samtidig som det er laget en episode i Elektropodden. Veilederen har også vært tema på en rekke webinarer, og omtalt på frokostseminarene om it-sikkerhet.  

Episoder i Elektropodden

. – Sju episoder i Elektropodden handler om it-sikkerhet. Blant annet snakker Waterhouse og sikkerhetsdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet om problemstillinger på dette området.  

– Andre tema er eksempelvis praktisk bruk av maskinlæring og Chat GPT, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre både egne og kundene sine it-løsninger. It-sikkerhet blir også omtalt i episoder som tar for seg smarthusteknologi. 

– Dessuten har vi laget en episode om hvordan Nelfo-verktøyet som skal kartlegge it-sikkerhetsnivået i eget selskap skal brukes. Vi oppfordrer medlemmene til å høre på podkastene. Her er det mye å hente.   

Elflix-kurs

– Foreløpig har vi laget to Elflix-kurs om it-sikkerhet. Dette gjelder «En introduksjon til IT-sikkerhet for ledere i el- og ekombedrifter» og «En introduksjon til IT-sikkerhet».  

– Målgruppen for førstnevnte er ledere, som får kunnskap til å sette i gang viktige prosesser og etablere robuste sikkerhetsrutiner.  

– Tema er blant annet styringssystemer, dokumentasjon, rapportering, behandling av persondata og andre data i virksomheten, regelverk, beredskap, krisehåndtering og kontinuitetsplanlegging, og risiko- og sårbarhetsvurdering. 

– Kurset «En introduksjon til it-sikkerhet» setter søkelyset på viktigheten av en god sikkerhetskultur. Her blir blant annet «sikkerhetshull», utfordringer knyttet til it-tjenester til kunder og GDPR-problematikk beskrevet. 

– Deltakerne får en innføring i hvordan dette arbeidet kan organiseres, kartlegges, overvåkes og dokumenteres. Det er også en gjennomgang av Nelfo sin veilder for it-sikkerhet.  

– Samtidig er vi i gang med å lage et nytt kurs om mobil it-sikkerhet. Dette gjør vi i samarbeid med Telenor. 

Cyberforsikring

Sjøvik Hanstad forteller at Nelfo også tilbyr cyberforsikring.  

– Dette er en del av vår forsikringspakke til medlemmene. Jeg oppfordrer alle til å øke bevisstheten om it-sikkerhet både på jobb og privat. Alle kan bli rammet. Å sikre seg økonomisk mot slike hendelser kan være avgjørende for ikke å gå konkurs.  

– Forsikringen dekker teknisk hjelp til å undersøke hendelsen og iverksette nødvendige tiltak, rekonstruksjon av data og programvare, driftstap i inntil 12 måneder, direkte økonomisk tap som følge av cyberangrep, erstatningsansvar når personopplysninger er kommet på avveie, erstatningsansvar for direkte økonomisk tap påført tredjemann som følge av cyberangrep hos sikrede, og kostnader til juridisk bistand knyttet til krav fra tredjepart. 

Les mer om følgende emner: