Halvparten av norske selskaper vil bruke AI 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Halvparten av norske selskaper vil bruke AI 

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for it-selskapet Computas svarer 50 prosent at det er viktig å ta i bruk kunstig intelligens.

- Det er gledelig at stadig flere selskaper vil satse på AI, sier adm. direktør Trond Eilertsen i Computas

Samtidig sier hvert fjerde selskap at det fortsatt er for mange hindringer i veien.  

– Det er gledelig at ledere i både privat næringsliv og offentlig sektor forstår at de som blir hengende etter her vil tape i konkurransen med de som lykkes med AI, sier adm. direktør Trond Eilertsen i Computas. 

– Samtidig oppgir 59 og 41 prosent mangel på henholdsvis kompetanse og etiske problemstillinger som de største hindrene for å bruke teknologien. Det er fullt mulig å bruke AI uten å kompromisse på dette. Her må selskapene ha kompetanse og forståelse for hvordan fallgruvene skal unngås. 

– 51 prosent blant offentlige virksomheter mener mangel på tilrettelegging og retningslinjer fra offentlige etater setter en stopper for bruken. Derfor haster det med å gi denne sektoren gode rammevilkår for innovasjon og effektivisering basert på AI. Norge har ikke råd til å bli akterutseilt teknologisk. 

Faktiske tiltak 

– AI og digitalisering kan få enorm betydning for å løse store samfunnsutfordringer på områder som energi, helse og klima. Her må politikerne gjennomføre faktiske tiltak. 

Les mer om følgende emner: