Har en felles jobb å gjøre med RoHS-direktivet 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Har en felles jobb å gjøre med RoHS-direktivet 

– Bransjen må sammen informere offentlige og private kunder om RoHS-direktivet og mulighetene det gir, sier Roar Andersen, direktør Business Development i Caverion Norge.

30 MILLIARDER. - Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange gamle lysrør som er i bruk i Norge. Med utgangspunkt i ti millioner kommer regningen på å bytte dem på 30 milliarder kroner, sier fagansvarlig Jens Eddie i Lyskultur

– Mange vet trolig ikke at det er et EU-direktiv som er årsaken til det som skjer. Dette må kundene få vite. Det er vi godt i gang med. Bransjen må få frem hvor viktig det er å ha gode rutiner på service, vedlikehold og drift. 

– Hvordan informerer dere om direktivet? 

– På lokalavdelingene kjører vi en god del én til én-kontakt. Dessuten sender vi kundebrev. Her setter vi søkelyset på fordelene byggeiere får med å bytte konvensjonell belysning med mer energieffektive lyskilder. I mange kommuner er det et stort etterslep på vedlikehold av tekniske anlegg, som belysning. Med dagens strømpris er det mye å spare på å investere i nye lysanlegg.  

– Økt oppmerksomhet på bærekraft er et viktig element i denne utviklingen. Det er bra at RoHS-direktivet driver markedet i den retningen. Med tanke på det store bærekraftbildet ligger det en større verdi i dette. Vi arbeider mye med slike løsninger. 

Se helheten

– Gamle lysrør støyer en del. Den blir redusert med nye LED-armaturer, samtidig som innemiljøet blir bedre. Vårt budskap til kundene er at om de har et godt system, skapes et godt miljø. De må se på helheten. Ikke kun det som skal fases ut. Her kan elinstallatørene være gode rådgivere, og levere nye løsninger. Det er viktig at byggeierne ser på dette som en merverdi. 

– Vi opplever at markedet er forberedt på et oppsving når det gjelder lyskilder. Vi hjelper kundene med hele prosessen. Fra befaring, kartlegging og analyser til løsningsforslag og ferdig driftsatt lysanlegg. 

Øyeåpner for kommunene

Adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo fastslår at kommuner med idrettshaller, svømmehaller, skoler og sykehjem sparer mye på å bytte til LED-lys.  

– Dette er rene velferdskroner, som kan gå rett tilbake til innbyggerne i form av et bedre servicetilbud. 

– Beslutningen bør være enkel å ta. Dette må virkelig være en vinn-vinn-situasjon. Med kun å bytte belysningen i alle skolebygg, kan norske kommuner trolig spare 250 millioner kroner hvert år. I tillegg til andre kommunale bygg, kan beløpet bli enda høyere. Slike besparelser bør de ikke takke nei til. 

Ti millioner armaturer

Fagansvarlig Jens Eddie i Lyskultur forteller at det er rundt ti millioner armaturer som bruker de gamle lysstoffrørene, mange av dem i kommunale bygg. Han tror Norge er dårlig forberedt på forbudet.  

– Å bytte de gamle lysrørene og armaturene er et stort løft. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange det er. Med utgangspunkt i at det er ti millioner, og det koster 3 000 kroner å skifte armaturen, kommer regningen på 30 milliarder kroner. 

– Først av alt bør kommunene få oversikt over all belysning og strømforbruket. Deretter kan de beregne hvor mye det koster å bytte til LED, og hvilke energibesparelser dette kan gi. Med strømprisene for et par år siden, ville tilbakebetalingstiden vært på pluss/minus sju år. I dag kan slike installasjoner betale seg tilbake i løpet av to-tre år. 

Burde vært informert bedre

– Informasjonen til kommunene om RoHS-direktivet, og tidspunkt for når forbudene blir innført, har ikke vært god nok. Selv om utfasingen har vært varslet, frykter vi at den for mange kommer som julekvelden på kjerringa.  

– Elektrogrossistene vil ikke ha store lagre med konvensjonelle lyskilder. Dermed vil kundene sannsynligvis hamstre en del. Før mange av kommunene blir klare for å komme i gang med utskifting, vil lagrene av konvensjonelle lysrør trolig være tomme. Da er det fare for at armaturer går i svart. Dette kan gi hastverksarbeid og dårlige, kortsiktige og fordyrende løsninger.  

– Miljødirektoratet kunne informert tidligere internt i både stat og kommuner. Å bytte krever ofte lange, omfattende anbudsprosesser og mye byråkrati. Dette kunne vært forberedt med støtteordninger eller tilbud om gunstige lån til kommunene. Med en nedbetalingstid på tre-fem år vil utskiftingene ofte betale seg selv med lavere strømutgifter.  

– Flere leverandører tilbyr finansieringsløsninger. Noen har også ordninger med leie/leasing av armaturer, med ansvar for installasjon, drift og vedlikehold av lysanlegget.  

På tide å handle

– Kommunene må ta grep. Det kan være mye å spare på å bytte. LED-armaturer gir så god belysning at det ikke er nødvendig å bytte en til en. I noen tilfeller trengs kanskje kun halvparten så mange nye som gamle konvensjonelle armaturer. Energiforbruket kan reduseres med 50-70 prosent.  

– I eldre konvensjonelle armaturer er det også skjulte strømutgifter. Komponenter som forkobling og kondensatorer trekker strøm.  

– At LED gir bedre belysning vil øke trivselen og bedre livskvaliteten til beboere og ansatte. I et vanskelig marked med stopp og utsettelser i nybyggprosjekter, er dette en god mulighet for elinstallatører og lysleverandører.  

– Elinstallatørene må snakke med kundene sine. Sammen med leverandører eller konsulenter må de hjelpe dem i hele prosessen. Fra befaring, utarbeidelse av oversikt og lysberegninger til å installere en løsning som sikrer god belysning.  

– Der det ikke er gjennomført lysoppgraderings­prosjekter er alle lyskildene konvensjonelle. Nytt og rehabilitert er LED. Konverteringsgraden i Norge er på kun 1,5-2 prosent, sier salgsdirektør Tord Christensen i Signify Norge 
Kjøper fortsatt konvensjonelle lysrør

Også salgsdirektør Tord Christensen i Signify Norge tror utfasingen kommer brått på kommunene.  

– Konvensjonelle lysrør er fortsatt i bruk. Hver måned sender vi 10 000-20 000 ut i markedet. Det blir mange renoveringsprosjekter. Her tror vi majoriteten kun vil bytte lyskilder, ikke hele belysningsanlegg.  

– Selv om alle har visst om dette, skjer det raskere enn mange hadde regnet med. Sammenlignet med nabolandene er ikke situasjonen i Norge imponerende. 

– I Danmark, der strømmen hele tiden har vært dyrere, er konverteringsgraden på 50 prosent. De ligger minst fem år foran oss. I Norge har strømmen vært så billig at ingen har byttet til LED-lyskilder. Mesteparten av lyskildene er fortsatt konvensjonelle. Der det ikke er gjennomført oppgraderingsprosjekter, er alt konvensjonelt. Nytt og rehabilitert er LED. Konverteringsgraden er på kun 1,5-2 prosent. 

– SLR-direktivet, som kom først, fortalte når lyskildene skulle fases ut. Før sommeren i fjor ble det klart at dette virkelig kom til å skje. RoHS-direktivet ga en tøff tidslinje. 

Rask lagertømming

Christensen tror lagrene blir tømt raskt. 

– Jeg tipper dette vil skje i løpet av et par måneder. En del store byggeiere begynner å få panikk. Dette regnet de ikke med. Selv om kommunene er i ferd med å våkne, har de færreste lagt dette inn i budsjettene. Samtidig inngår mange nye rammeavtaler. Det er mye aktivitet i markedet for å «lappe» på situasjonen.  

Har beregningsverktøy

– Vi har beregningsmodeller for å hjelpe dem som heller vil bytte til LED enn å fikse på anleggene. En flerbrukshall med 72 konvensjonelle armaturer kan erstattes med 36 LED-armaturer. 3 500 kroner for hvert lyspunkt og en strømpris på tre kroner pr kWh, gir det nye anlegget en årlig besparelse i strømutgifter på drøyt 227 000 kroner. Installasjonen har en tilbakebetalingstid på 0,7 år, før det eventuelt blir installert et styringssystem. 

– Også for skolebygg gir modellen gode tall.  

– Eksempelvis å erstatte 300 T8-kontorarmaturer med 300 LED-armaturer. Med en pris på 1 500 kroner pr lyspunkt og en strømpris på tre kroner pr kWh, blir den årlige besparelsen i strømutgifter på drøyt 259 000 kroner. Anlegget har en tilbake­betalingstid på 1,9 år, før en eventuell installasjon av et styringssystem.   

Enkelt å finne

Christensen understreker at det skal være enklest mulig for elinstallatører å finne og anbefale løsninger for kundene, 

– Vi har oppdatert EFO-basen, slik at et erstatningsprodukt kommer automatisk opp når det blir lagt inn et konvensjonelt produkt. Å bytte lyskilde i en T8-armatur krever en omkobling, som må gjøres av en elektriker. 

– Det er mange produkter på markedet det kan byttes til. Kommuner og andre store byggeiere bør vurdere om de kun skal bytte lyskilder, eller ta hele anlegget samtidig som de installerer styring. 

RoHs-direktivet

» RoHS-direktivet (Restrictions of Hazardous Substances/begrensning i bruk av farlige stoffer) er et EU-direktiv som forbyr kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere i noen elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Direktivet ble innført 1. juli 2006.  

» De siste kvikksølvholdige lysrørene skal fases ut i 2023. T2, T12 og kompaktlysrør i februar og T5 og T8 i august. 

Kilde: Wikipedia og Miljødirektoratet

Les mer om følgende emner: