Har lagt fiberkabel på 2 600 km

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Har lagt fiberkabel på 2 600 km

– Etter å ha fjernet 200 bomber fra andre verdenskrig, skapt fem nye undersjøiske ruter og gravd ut havbunnen i Østersjøen med en spesialutviklet ubåt, har vi fullført byggingen av en 2 600 km lang superfiberkabel som kan transportere all data i Norden, sier adm. direktør Martin Lippert i GlobalConnect.

- Mangel på fiberkabler kan bli en flaskehals for EU sine digitaliseringsmål, sier adm. direktør Martin Lippert i GlobalConnect

– Kabelen, som strekker seg over tre land har kostet mer enn 1 milliard kroner. Dette er det største digitale infrastrukturprosjektet i Norden på ti år.

– Kabelen er også viktig for å tiltrekke globale teknologiselskaper til Norden, som er en hotspot for tech-investeringer. Halvparten av alle investeringer i datasentre i Europa de neste årene forventes å komme i Norden.

Fiberkabelen, som går fra Nord-Sverige til Berlin, inkluderer 700 km undersjøiske kabler. Byggingen har tatt flere år.

– Dette prosjektet er svært viktig for fremtidig digitalisering. Det er stadig økende etterspørsel etter fiber i Norden. Det meste av den digitale infrastrukturen mellom Sverige og Tyskland er 20 år gammel. De få eksisterende kablene har begrenset antall fibre tilgjengelig for ny trafikk.

Les mer om følgende emner: