Har levert 3 000 solcelleanlegg 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Har levert 3 000 solcelleanlegg 

– Satsing på solkraft var en naturlig utvikling. Siden starten i 2017 har vi levert nesten 3 000 solcelleanlegg, sier adm. direktør Nils-Arne Lie i Solcellekraft på Sotra som i fjor ble «Årets Gasellebedrift”.

Adm. direktør Nils-Arne Lie startet sammen med fire sønner i 2017 Solcellekraft. I fjor ble selskapet “Årets Gasellebedrift” Foto: Solcellekraft

Han etablerte selskapet sammen med fire sønner, som gikk inn med kompetanse på it, salg og prosjektledelse. Faren bidrar både som gründer, og med 30 års erfaring fra finans og forsikring. 

– Hva var bakgrunnen for satsingen på solenergi? 

– Det var en naturlig utvikling. Jeg reiste en del i Europa, og merket meg at strømprisene var betydelig høyere enn hjemme. Da Norge begynte å utjevne strømtilførselen med import fra Europa, skjønte jeg at strømmen ville bli dyrere også her i landet. Samtidig var elektrifiseringen i full gang, som kunne skape mangel på energi. I 2017 deltok jeg på en samling i næringsrådet i Bergen, der FN sine bærekraftmål var tema. Da bestemte jeg meg for å handle. Det samme året leverte vi det første anlegget på Vestlandet. Deretter har det gått slag i slag. Vi har hatt mange spennende kunder. De som kjøpte anlegg den gangen, var folk som gjerne ville være først. 

Datterselskaper

– Samarbeider dere med elinstallatører, eller har dere egne ressurser? 

– I starten utviklet vi selskapet i samarbeid med BKK. De anbefalte oss å få elinstallatør. Selv om det da ikke var krav om dette, fulgte vi deres råd. Vi har egne elinstallatører og elektrikere både i Solcellekraft, og datterselskapet Solmontasje. Siden det ofte er behov for å gjøre endringer på selve taket, har vi også etablert datterselskapet Takbytte.  

– Det var mye som manglet da vi startet. Regelverk og krav var ikke på plass. Heller ikke tilpasning for levering til kraftnettet. I dag er dette veldig bra. Det har også vært god utvikling i markedet. Vi har snart levert 3 000 anlegg over hele landet, med Østlandet som det største markedet.  

Merker en viss brems

– Hvordan merker dere bremsen i bygge- og anleggsbransjen? 

– Sammenlignet med 2023 er omsetningen hittil i år redusert. På grunn av rentenivået og strømstøtten er bremsen litt på når det gjelder fornybar energi i personkundemarkedet. Med en strømpris på 130 øre pr kWh er ikke insentivene sterke nok. Vi er spente på effektene av avtalen vi har med Huseierne. De blir en viktig samarbeidspartner. Her skal 260 000 medlemmer få et godt tilbud. 

– I bedriftsmarkedet er det stor økning. Denne gruppen er interessert i å spare. Veksten her de siste årene har fortsatt inn i 2024.  

– Generelt vil nok markedet bli litt humpete noen år. Vi er sikre på at det kommer tilbake. Med tanke på at kun én promille av norske bygg har solceller, er dette et stort marked. Dessuten krever et EU-direktiv at fra 2026 skal alle offentlige nybygg ha solcelleanlegg. Denne utviklingen er godt i gang. Ingen nybygg planlegges uten dette. Solparker kommer i tillegg. Derfor tror vi på en kraftig økning frem mot 2030. 

Til Eliaden med solceller og batterier

Lie forteller at selskapet også deltar på Eliaden i slutten mai.  

– Her skal vi vise både solceller og batteriløsninger. Vi satser på å bli grossist for en del elinstallatører på batterier og EMS-systemer. Det blir viktigere å få mest mulig ut av strømmen, spesielt i bedriftsmarkedet. Med et godt styringssystem kan selskapene spare 10-20 prosent av energiforbruket. 

– Markedet for batteriløsninger blir stadig større, blant annet på byggeplasser. Batterier kan brukes til peakshaving, regulering og utjevning av strømforbruket ved lokal produksjon, og sikre stabil forsyning. Samtidig må batterier brukes med tanke på gjenbruk, som er viktig for sirkulærøkonomien. 

Kjøpt opp

Høsten 2023 kjøpte irske DCC Holding alle aksjene i Solcellekraft og datterselskapene.  

– Dette kunne vi ikke si nei til. Oppkjøpet viser at vi har gjort noe riktig. DCC Holding har mer enn 16 000 ansatte i Europa. De satser stort på ren energi, og har muskler til å ta dette videre. Det norske pensjonsfondet er en av de største eierne. Selskapet er dels oljebasert, driver med biogass, og eier blant annet Esso-stasjonene i Norge. Målsettingen er flest mulig nullutslippskunder innen 2030, sier Lie. 

– DCC Holding har selskaper i flere europeiske land. Det har det vært mange synergieffekter av.  

– Media har vært opptatt av alderen din. Hva synes du om det? 

– En 66-åring har stor nytte av erfaring. At jeg både har gjort rett og feil, gjør at jeg er bedre rustet til å ta rett beslutning til riktig tid. Det er viktig å bruke dette på en god måte.  

– Hvor lenge skal du jobbe? 

– Både sønnene mine og jeg fortsetter. Vi er spente på fortsettelsen. Så lenge vi koser oss, fortsetter vi. 

Les mer om følgende emner: