Har samlet energidata fra mer enn 6 000 bygninger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Har samlet energidata fra mer enn 6 000 bygninger

I prosjektet Cofaktor har forskere samlet store datamengder om energibruk i bygg. Hovedmålsettingen er å få kunnskap om når og hvorfor topplastene inntreffer. Disse kan reduseres med smart styring og energieffektivisering.

Kunnskap om faktisk energibruk i bygninger er nødvendig for å utnytte strømnettet bedre Foto: Shutterstock

Eksempelvis kan oppvarming av varmtvann og elbillading skje om natten, når den totale energibruken er lavere og det er mye ledig kapasitet i strømnettet.

Med blant annet elektrifisering skal Norge bli et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes med dette må strømmen brukes smartere. Prosjektet skal se på hvor mye energi som brukes i ulike bygg, og til ulike formål. Denne nye kunnskapen skal gi grunnlag for bedre nettplanlegging og prosjektering av bygg.

Gjennom samarbeidspartnerne i prosjektet, som byggeiere, leverandører og energiselskaper, er det hittil samlet energidata fra rundt 300 næringsbygg og mer enn 6 000 boliger.

Forbrukerne blir viktigere

– Det er viktig å få mer kunnskap om hva kundene bruker strømmen til, slik at det kan tilrettelegges for nye løsninger for smart styring. Dette blir stadig mer aktuelt siden det flere steder er knapphet på nettkapasitet og energi. Forbrukerne er blitt en viktigere faktor i energisystemet, fordi de spiller en avgjørende rolle i tiltak for energieffektivisering, lokal kraftproduksjon og sluttbrukerfleksibilitet, sier fagsjef næringspolitikk Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo, som er en av partnerne i prosjektet.

Dataene i Cofaktor skal også gjøres åpent tilgjengelig i dataartikler, og gjennom forskningsinfrastrukturen Smart Building Hub Sintef er i gang med å bygge opp.

Les mer om følgende emner: