Havvindsatsing i kompetanseskvis 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Havvindsatsing i kompetanseskvis 

Ifølge rapporten “Gigawatt krever megaløft” Menon Economics har laget for Norwegian Offshore Wind og Tekna må antall studieplasser i høyere utdanning økes betydelig frem mot 2028 om havvindaktører skal lykkes med regjeringen sin strategi på dette området.

- Det haster med å utdanne nok folk som kan møte kompetansebehovet i havvindsektoren, sier Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind

Konklusjonen er at det er usikkert om selskapene får tilgang på nok kompetanse. Rapporten har kartlagt om det er et gap mellom kunnskapen bransjen etterspør og utdanningstilbudet som finnes i dag, både i høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og yrkesfaglig utdanning på videregående skole.  

Trenger 380 flere studieplasser årlig 

I ingeniør- og teknologiske fag er det behov for å øke antall studieplasser med 380 årlig i perioden 2024-2028. Det betyr at det i 2028 trengs det rundt 1 900 flere studieplasser sammenlignet med dagens tilbud. 

–  Tilgang på riktig kompetanse er en av flaskehalsene for bransjen. Rapporten viser at det haster med å få plass flere nye studieplasser. I fasen bransjen er inne i, med utvikling av ny teknologi og nye løsninger for fremtiden, er det kritisk å få inn høyt utdannede folk, sier Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind. 

Krever handling 

I perioden frem til 2035 er det forventet at antall mastergrader, bachelorgrader og høyere yrkesfaglig utdanning vil øke med henholdsvis 4 000, 5 800 og 6 000 årsverk. 

– Rapporten understreker kunnskapskrisen i høyere utdanninger, spesielt realfag og teknologi. Her trenger vi flere som ønsker å studere, flere studieplasser og økt kompetanse til eksisterende ansatte. Dette gjelder både i havvindsektoren og andre bransjer. Det er ikke tid til mer prat og gode intensjoner. Her må det handles, sier president Elisabeth Haugsbø i Tekna. 

Rapporten viser at om 25 prosent av det forventede behovet skal være nyutdannet innen 2035, tilsvarer dette rundt 200 studieplasser årlig fra 2024 til 2028. For å sette dette i sammenheng med dagens situasjon, er det per i dag omkring 6 000 studieplasser tilknyttet ingeniør- og teknologiske fag. Dette omfatter både bachelor- og profesjonsstudier. Siden 2012 har den gjennomsnittlige årlige økningen i antall studieplasser tilknyttet disse utdanningene vært rundt 77 plasser. 

Les mer om følgende emner: