Historisk lave skadetall

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Historisk lave skadetall

– Vi er meget godt fornøyde med resultatene av vårt systematiske HMS-arbeid. Også i år har vi rekordlave H-verdier. De ansatte skal være stolte av dette, sier HMS-sjef Kristofer Paulsson i Bravida Norge.

- Sammenlignet med 2022 reduserte vi i fjor antall ulykker med fravær med 14 prosent, sier HMS-sjef Kristofer Paulsson i Bravida Norge

– Sammenlignet med 2022 reduserte vi i fjor antall ulykker med fravær med 14 prosent. Gode rutiner på rapportering av risikofylte situasjoner i kombinasjon med bevisstgjøring og god sikkerhetskultur er viktig for å forebygge skader og ulykker.

– Risikoobservasjonene økte i fjor med 114 prosent. Her er det en sammenheng. Det hjelper å melde fra.

Adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge sier at de ansatte legger ned et solid arbeid i å videreutvikle sikkerhetskulturen i selskapet.

– Målsettingen er at ingen skal skades fysisk eller psykisk på jobb. Sikkerhetskultur er et viktig satsingsområde for Bravida både i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Hvert år arrangeres HMS-uka i alle landene.

– Økt bevisstgjøring bidrar til å bygge kulturen i selskapet. Vi setter blant annet søkelyset på virkemidler som safety-talks, intern opplæring og gode risikoanalyser.

– HMS-uka er blitt en tradisjon vi er stolte av. Den gir oss muligheten til å legge inn et ekstra gir i dette arbeidet.

Les mer om følgende emner: