Hotell i energisærklasse

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Hotell i energisærklasse

I samarbeid med Eaton har eieren av The Florian Hotel ved Schiphol-flyplassen i Amsterdam sikret stabil forsyning av grønn elektrisitet.

"Buildings as a Grid"-løsningen til Eaton sikrer stabil forsyning av grønn elektrisitet til The Florian Hotel ved Schiphol-flyplassen i Amsterdam Foto: Eaton

– Med vår «Buildings as a Grid»-tilnærming til det grønne skiftet har eieren løst problemet med utilstrekkelig nettkapasitet til hotellet. De har omgjort et tidligere kontorbygg nær Schiphol lufthavn til et hotell som utnytter fornybar energi, sier Jon Helsingeng, nordisk sjef for Eaton.

Energistrategi

«Building as a Grid» kombinerer lokal energiproduksjon, energilagring og intelligent kontroll for å gi maksimal nytte av energisystemer i bygninger.

Eaton utarbeidet en energistrategi, der hotellet blander solenergi fra taket med den eksisterende strømkapasiteten. Løsningen består av et 30 kWp solcelleanlegg på taket, og et Eaton xStorage energilagringsystem med 40 kW kraft og 50 kWh kapasitet.

Med å kutte effekttoppene på strømmen brukes elektrisitet fra batteriene først når hotellet har størst etterspørsel etter strøm, typisk om morgenen og ettermiddagen. På denne måten holdes det totale energiforbruket innen grensene som er avtalt med nettoperatøren. Dette er både lønnsomt for hotellet, og skåner nettkapasiteten for andre kunder.

«Building as a Grid»-løsningen er skalerbar. I parkeringsgarasjen til Hotel Florians er det installert et utvidbart nettverk av elbilladere. Dette er koblet til energistyringssystemet via Eaton sin programvare for energistyring i bygninger. Algoritmer dirigerer tilgjengelig strøm dit det er mest nødvendig for elbillading, og for å dekke andre elektriske behov på hotellet.

Analyserer energiforbruket

For å gi best mulig utbytte av den rimelige, egenproduserte og grønne energien fra solcellepanelene, analyserer energistyringssystemene hotellet sitt nåværende og tidligere energiforbruk, og tilpasser strømlasten deretter. Også værmeldingene blir overvåket, slik at energiflyten kan styres etter når det forventes at solcellepanelene vil fylle batteriene eller at strømmen derfra kan brukes direkte. På denne måten holdes både hotellets karbonavtrykk og strømkostnader lavest mulig.

Reduserte karbonutslippet med 15 tonn

The Florian er svært fornøyd med resultatet.

– I 2022 trosset vi skyhøye energipriser med å ha kontroll på energikostnadene våre, og reduserte karbonutslippet med mer enn 15 tonn sammenlignet med gjennomsnittet for en bygning på samme størrelse. Vi har også holdt oss innenfor grensen av nettkapasiteten inn til hotellet. Hadde vi ikke klart det, kunne vi ha risikert å måtte stenge.

Helsingeng sier at besparelsene i karbonutslipp vil hjelpe hotellet med å nå bærekraftmålet om å redusere karbonavtrykket mot null.

Les mer om følgende emner: