Høy produksjon og forbruk av energi 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Høy produksjon og forbruk av energi 

I fjor ble det produsert 154 TWh kraft i Norge. Kun i 2020 (154,2 TWh) og rekordåret 2021 (157,1 TWh) ble det ­produsert mer.

I fjor var det høy produksjon og forbruk av energi i Norge

Også forbruket på 136,1 TWh var høyt. Kun i 2018 (136,9 TWh) og rekordåret 2021 (139,7 TWh) var forbruket større. Importen og eksporten var på henholdsvis 13,1 TWh og 30,9 TWh. 

Selv om solkraft utgjør en svært liten del av den norske kraftforsyningen, er økningen stor. Her ble det i fjor installert 305,3 MW. Ved utgangen av fjoråret var den samlede registrerte produksjonskapasiteten for solkraft på 607,5 MW.

Den totale produksjonen fra solkraft var på drøyt 175 000 MWh (0,175 TWh) i 2023. Det er nesten tre ganger mer enn i 2022, og utgjør døyt 0,1 prosent av den norske kraftproduksjonen i fjor. I 2023 utgjorde solkraft halvparten av all ny kraftproduksjon i Norge. 

Les mer om følgende emner: