Hundre år med Bravida

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Hundre år med Bravida

Det startet i 1922 med etab­leringen av Føretaket Fackføreningens Bygg­produktion AB. Hundre år senere heter konsernet Bravida.

RENDYRKING. Bravida Norge rendyrker installasjon Foto: Bravida

Virksom­heten fikk dette navnet etter fusjonen med installasjonsselskapet til Telenor i 2000. 

– De første årene etter fusjonen var ikke gode her i landet, sier markeds­direktør Stian Søhoel i Bravida Norge. 

– I denne perioden vokste selskapet så fort og mye at det skapte økonomiske problemer. Rundt 2006-2007 innså ledelsen at strategien var feil. For å rendyrke installasjonsområdet ble tele-, ikt- og geomatikkvirksomheten solgt.  

Ny vekst

– I 2009 ble Siemens Installasjon kjøpt. Etter dette begynte selskapet å tjene penger igjen. Det har vi gjort siden.  

– Med oppkjøpet av Oras i 2017 var alle installasjonsfagene på plass, samtidig som vi fikk riktig posisjonering i markedet. Merkevaren og omdømmet ble reetablert. Dessuten var vi etablert over hele landet igjen. Siden da har Bravida Norge vokst. 

– Selskapet har fått mange ansatte gjennom oppkjøp. Selv kom jeg inn med Siemens Installasjon. Vi er stolte over at både Siemens og Oras har en historie som er lenger enn 100 år.  

Sykehusspesialist

– Kan du trekke frem et par referanseprosjekter som har spesiell betydning for Bravida Norge? 

– I tillegg til de to nevnte oppkjøpene har vi gjennomført mange store og spennende byggeprosjekter, blant annet Operaen i Oslo. Her hadde Siemens Installasjon kontrakten på elektro, Bravida på sikkerhet og Oras på rør. Disse nå er ett og samme selskap. Det gjør Operaen ekstra spesiell for oss.  

– Dessuten var det nye sykehuset på Kalnes i Østfold vårt første store interne samarbeidsprosjekt. Fem av avdelingene i Østlandsområdet og to i Sverige tok hver sin del av kontrakten. Denne modellen har vi brukt i andre store prosjekter. Her lærte vi veldig mye.  

– Vi har også gjennomført sykehusprosjekter i Tønsberg, Drammen og Stavanger. Norsk Kylling i Trøndelag var også spesielt, der vi hadde kontraktene på alle tekniske fag.  

SYKEHUSSPESIALIST. Sykehuset på Kalnes i Østfold utenfor Sarpsborg var det første store interne samarbeidsprosjekt til Bravida i Norge © Fotograf John Petter Reinertsen
Beholdt troen gjennom pandemien.  

– Hvordan har Bravida kommet seg gjennom koronapandemien? 

– Den kom både overraskende, og skapte en krevende situasjon og stor usikkerhet. Mange kunder stengte raskt tilgangen helt, spesielt nærings­middelindustrien. Samtidig stengte færre byggeplasser enn fryktet. Vi synes vi kom greit ut av det. Alle ansatte har vært i arbeid. Det var også utfordrende når ansatte var syke, eller måtte i karantene.  

– Lengre leveringstid på materiell er en effekt av koronapandemien. Her må vi planlegge bedre, og bestille tidligere. Foreløpig har vi klart oss bra.  

– Vi mistet ikke troen på at markedet ville normalisere seg igjen. I pandemiåret 2020 tok vi inn 120 lærlinger. Dette er et viktig ansvar for oss. 

– En positiv effekt av koronapandemien var at vi fikk en skikkelig boost på bruk av digitale hjelpemidler. Løsningene fantes. Vi ble tvunget til å bruke dem. Over natten måtte hele organisasjonen ta i bruk Teams. Vanligvis ville dette tatt år.   

Ketchupeffekt og nye utfordringer.  

– Hvordan er markedet for tiden? 

– Til tross for senvirkninger av koronapandemien har vi en rekordstor ordrereserve. Samtidig gir krigen i Ukraina nye utfordringer og usikkerhet. Foreløpig merker vi ikke noe til dette.  

– Service utgjør halvparten av omsetningen vår. Det gjør at vi er tryggere med tanke på usikkerheten i prosjektmarkedet. Vi er lite eksponert mot konsumentområdet. Bravida satser på business to business-markedet, blant annet energy management. Her samler vi spisskompetanse fra flere miljøer internt. Her er det et stort potensial. 

Kriser skaper muighet.

Søhoel fremhever at kriser også skaper muligheter. 

– Med færre nybygg øker behovet for rehabilitering av eksisterende bygninger. Samtidig har rekordhøye energipriser satt fart på behovet for energieffektive løsninger. Før strømprisen økte, var det ikke lett å selge solcelleanlegg til hverken næringsbygg eller boligeiere. Tilbakebetalingstiden var for lang. Nå er dette endret. Energipriser, energieffektivisering og økt oppmerksomhet på bærekraftige løsninger gir enorme muligheter for bransjen.  

– Selv om vi er spente på hva som eksempelvis skjer med rentenivået og arbeidsledigheten, føler vi at vi er godt rustet for tiden som kommer. 

Les mer om følgende emner: