I rute med nye NEK 400

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

I rute med nye NEK 400

– Nye NEK 400 er klar for lansering på Eliaden neste år. Standardsamlingen har flere viktige endringer og tilpasninger, sier Tommy Lundekvam, fagsjef lavspenning i NEK og sekretær for NK 301.

NYE DELSTANDARDER. I den nye versjonen av NEK 400 er det nye delstandarder om ladeklare bygg, elbillading og batteri-installasjoner

– NEK bruker ikke lenger begrepene norm og normsamling. Heretter er det kun standarder og standardsamlinger som gjelder. På denne måten unngås forhåpentligvis en del usikkerhet og misforståelser. Det virker også mer logisk å bruke det samme ordet som i de internasjonale komiteene, fremfor å bli hengende ved ordet norm.

40 delstandarder

– NEK 400, som heretter er en standardsamling, består av 40 delstandarder. Blant nyhetene er “NEK 400-8-806 Batteri-installasjoner”, som viser til de to nye standardene “NEK 485 Sikkerhet i batteri-installasjoner” og “NEK 486 Batteri-installasjoner”.

– Nye NEK 400 har også en ny standard basert på krav i TEK17 om ladeklare bygg. “NEK 400-8-824 Ladeklare bygg” beskriver hvordan nye bygg skal være klargjort med føringsveier for lading av elbiler.

– Det er også viktig å merke seg “NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellesystemer” og “NEK 400-7-722 Elbillading”. Dessuten er tolkning 11 om lokalproduksjon av strøm hos private brukere tatt inn i NEK 400.

NEK 399

– Når det er snakk om NEK 400 må vi også ta med NEK 399. Blant de viktigste nyhetene her er NSPEK 399 Metode D:2019 om tilknytning av anleggseier sitt høyspentanlegg til allment nett. Når det gjelder ekom i tilknytningsskap foreslår den nye standarden å trekke rør helt inn, for å unngå at ekomnett-leverandøren i etterkant punkterer fuktsperren. Dette må samkjøres.

Alltid språkutfordringer

– Hvordan arbeider dere med NEK 399 og NEK 400? Bruker dere innspill fra brukerne?

– Mye av innholdet i standardsamlingene er oversatte, internasjonale standarder. Det er begrenset hvor mye endringer vi kan gjøre. Det kommer mange spørsmål og innspill fra brukerne på FAQ-siden til NEK. Vi bruker en god del av dette, og normkomiteen sine tolkninger av standardene. Selv om det ligger spørsmål og innspill fra brukerne på andre nettsider, er det kun NEK sine hjemmesider som gir svar på hvordan standardene skal tolkes.

Lundekvam sier at det er mye arbeid med å oversette tekstene til norsk.

– Den opprinnelige standarden kan eksempelvis være skrevet på fransk. Her blir teksten oversatt til engelsk av en fransk oversetter, før den blir oversatt til norsk av en norsk oversetter. Dette er ingen enkel jobb.

– Hvordan skal brukerne forholde seg til disse tunge, oversatte tekstene?

– Det er viktig å tenke på at de som skriver standardene, alltid er opptatt av å ivareta sikkerheten best mulig.

Holder kjøreplanen

– Hvor langt er prosessen kommet med de to nye standardsamlingene?

– NEK 399 har vært på høring. Her kom det mange innspill vi ser på. NEK 400 er sendt på høring, med frist 15. november.

Les mer om følgende emner: