I rute med signalbygg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

I rute med signalbygg

– Elinstallasjonene i kontordelen av Stim sitt nybygg på Vestvågøy er vår største totaltekniske entreprise. Her skal selskapet, som blant annet arbeider med fiskehelse, havmiljø og tekniske havbrukstjenester, også bygge laboratorium, sier avdelingsleder Niilo Nissinen i Lofoten Elektro.

REKORDkontrakt. Elinstallasjonene i kontordelen av Stim sitt nybygg på Vestvågøy er Lofoten Elektro sin største totaltekniske entreprise. Selskapet venter på anbudsinnbydelse på laboratoriebygget Foto: Øksnes Entreprenør

– Elinstallasjonene var ferdig på forsommeren i år. Vi er også snart ferdige med prøvedriftsfasen.  

– Når det gjelder prosjektstyring må vi balansere økonomi opp mot kvaliteten ut mot kundene. Med tanke på at vi de siste årene har gjennomført flere prosjekter på mer enn 30 millioner kroner, begynner vi å bli komfortable med dette. 

Kvalitetsbevisst byggherre

– I laboratoriet skal Stim dyrke bakteriofager (virus som angriper bakterier). Dette er våpenet fiskeoppdrettsnæringen skal bruke mot antibiotikaresistente bakterier. Laboratoriedelen av bygget er omtrent like stor som kontordelen. Det ferdige hovedkontoret får et totalareal på rundt 4 700 m2. Plassert helt i sjøkanten, blir det et signalbygg i Lofoten.  

– Den kvalitetsbevisste byggherren har vært opptatt av estetikken på alt fra lysarmaturer til stikkontakter. 

– En av utfordringene med kontorbygget er at svært mange installasjoner skulle inn på et begrenset areal. Her har vi måttet tenke smart for å få fysisk plass til blant annet kabelføringene. Dessuten er temperaturstyring i et bygg som ligger helt ut mot sjøen, og som har mye metall og glass, krevende. Også dette er løst. 

– På det meste har 30 montører vært i arbeid på prosjektet.  

Rekruttering en utfordring

Nissinen forteller at til tross for strenge koronarestriksjoner de siste årene, har selskapet økt omsetningen og resultatet.  

– Dette har vi fått til med å tilpasse driften. Vi er forberedt på at både ettervirkninger av pandemien og krigen i Ukraina får konsekvenser på sikt. 

– For tiden er vi i en positiv boble, med gode ordrereserver. Som mange andre sliter vi med rekrutteringen. Derfor satser vi mye på å være en god lærebedrift. Vi har gitt læreplassgaranti til fylkeskommunen, og bruker ressurser på følge opp lærlinger. I 2018 ble vi årets lærebedrift i vår region. 

10-20 lærlinger

– Samlet for elektro, automasjon og ekom har vi vanligvis 10-20 lærlinger i Svolvær og på Leknes. Dessuten har vi alltid en voksenlærling, som også gjelder de som ikke har videregående skole. Dette har vært vellykket. Vår første voksenlærling fikk meget godt på fagprøven, og ble årets lærling i regionen vår.  

– Vi satser på å lære opp egne fagfolk. Mange av våre nøkkelpersoner begynte som lærlinger hos oss. Jeg begynte selv som lærling i daværende Leknes Installasjon. Etter å ha vært ute av selskapet noen år, kom jeg tilbake i 2016. 

Blir lærlingene etter at de har tatt fagbrev?  

– Det varierer fra år til år. Mange fortsetter hos oss. Noen tar videreutdanning, mens andre får jobb i andre områder av bransjen. Vi er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø, slik at de fleste fortsetter å arbeide hos oss. 

Tror prosjektmarkedet vil kjølne

– Vi venter på at utbygger skal sende anbudsinnbydelse på laboratoriebygget. Hittil har det ikke kommet signaler om dette. 

– Hvordan er det å regne på anbud i dagens situasjon? 

– Det er vanskeligere å få kontrakter som ikke har for mye risiko. Dette krever en god dialog med utbygger. Vi gir nok ikke fastpris på indeksregulering. Tidligere ba utbyggerne ofte om fastpris på selve prisøkningen. Det var mulig da. Ikke nå. 

– Bestilling av materiell og logistikken er også mer utfordrende. Her må vi være godt i forkant. Spesielt om det er behov for materiell som ikke er hyllevare. 

– På grunn av den usikre situasjonen med effektene av koronapandemien og krigen i Ukraina, er utbyggerne mer avventende. Bransjen må være forberedt på at prosjektmarkedet kan bli litt kjøligere. 

Les mer om følgende emner: