Installerer for nesten 300 millioner i VIkingtidsmuseet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Installerer for nesten 300 millioner i VIkingtidsmuseet

– Vi har fått en flerfaglig teknisk entreprise med AF Gruppen på 286 millioner kroner på det nye Vikingtidsmuseet i Oslo, der Statsbygg er byggherre. Den skal sikre uerstattelige kulturhistoriske gjenstander, sier Leif Øie, divisjonsdirektør entreprise i GK.

Vikingtidsmuseet på 13 000 m2 blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden Illustrasjon: AART Architects

– Kontrakten gjelder ventilasjon, automatikk, rør og elektro, i tillegg til opsjon på rehabilitering av den gamle delen. Dette er et spennende prosjekt, som setter høye krav til inneklima, sikring av gjenstander og miljø.

Mesteparten av installasjonsarbeidet vil pågå i 2025 og 2026. AF Gruppen er godt i gang med grunn- og råbyggarbeidet. På nyåret er GK i gang på prosjektet.

For å bremse nedbrytingen av de mer enn 1 000 år gamle vikingskipene er god ventilasjon, temperaturkontroll og fjerning av fukt sentralt.

– Dagens museum oppfyller ikke kravene til hvordan skipene og andre gjenstander fra vikingtiden skal lagres. I nybygget blir samlingene presentert på en tryggere og mer publikumsvennlig måte, sier prosjekteier Lars Johansen i GK.

Samspillsenterprise

Prosjektsjef Jarle Søreide i AF Gruppen forteller at de i begynnelsen av 2021 inngikk en intensjonsavtale med GK.

– Vi involverte selskapet tidlig i prosessen fordi vi ønsket å samarbeide med en anerkjent og solid totalteknisk entreprenør.

– På grunn av særtrekkene med Vikingtidsmuseet gjennomfører Statsbygg prosjektet som en samspillsentreprise. Å involvere GK tidlig var spesielt viktig for å unngå vanskelige grensesnitt i en kompleks teknisk leveranse. Selskapet har også erfaring fra flere tidligere signal- og museumsbygg. Sammen har vi kommet frem til gode tekniske løsninger og arbeidsmetodikk.

Spektakulær arkitektur

Museet, som blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden, er på rundt 13 000 m2. Det er tre ganger så stort som eksisterende bygg. Det nye museet består av eksisterende bygg som skal rehabiliteres, og et stort nytt rundt nybygg som er designet av AART Architects.

– Med den runde og flotte estetiske formen, er det mange tekniske utfordringer. Her må materialer spesialbestilles eller tilpasses byggets geometri underveis, forklarer Johansen.

Bruker energi fra sjøvann

Sjøvann skal brukes som energikilde til både varme- og kuldeproduksjon. Her bygger AF Gruppen en ny tunnel som er kombinert for flomvann og sjøvannsenergiforsyning for det nye Vikingtidsmuseet. GK skal levere varme- og kjøleteknologien.

– Det blir laget en 350 meter lang tunnel som leder flomvannet til Langviksbukta, der en pumpestasjon sender sjøvann tilbake til en energisentral i museet. Sjøvann er en fornybar og stabil energikilde året rundt. Det gjør det godt egnet for både varme- og kuldeproduksjon, sier Jon Espen Larsen, prosjektleder for rør i GK.

Les mer om følgende emner: