Installerer lynladere for el-lastebiler

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Installerer lynladere for el-lastebiler

– På Grønlikaia skal vi installere Norges første offentlige ladestasjon for tunge kjøretøy. Vi skal bidra til nullutslippsløsninger både for lastebiler og skip som gir utslippskutt i transportkjeden langt utover havnen sine grenser, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn.

På Grønlia truckstasjon skal Oslo havn installere fem lynladere for el-lastebiler Foto: Geir Røer

Oslo og Viken samarbeider om at hovedstaden skal bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030. Målsettingen til Viken er at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030.

Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo. Beregninger fra Klimaetaten viser av utslippene fra disse frem mot 2030 ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

– Det er bra at næringslivet i Oslo-regionen vil kutte klimagassutslippene. Oslo og Viken vil hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no er det nyttig informasjon om støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Margrethe Lunder, klimarådgiver og prosjektleder for tungtransportkampanjen i Klimaetaten i Oslo kommune, opplyser at de er på saken med både el-lading og fylling av biogass til de største kjøretøyene.- Blant annet har vi etablert en egen tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil installere lastebilladere.

Les mer om følgende emner: