Integra og Fagskolen Oslo med nytt opplæringstilbud 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Integra og Fagskolen Oslo med nytt opplæringstilbud 

– Bransjen sliter med å få tak i riktig kompetanse. Derfor er utvikling av en egen fagutdanning og etter- og videre­­utdanning i bygnings­automatisering et prioritert satsings­område, sier Integra-leder Vigdis Sværen.

MANGLER FAGFOLK. Selv om prognosene om mindre nybygging av næringsbygg skaper en del usikkerhet hos Integra-medlemmene, har de større utfordringer med å få tak i riktig kompetanse

– Her samarbeider vi med Fagskolen Oslo, som har fått midler til dette fra bransjeprogrammet. Til våren er målsettingen å kjøre en pilot på et nytt nettbasert opplæringstilbud, som kan gjennomføres ved siden av jobben. Samtidig har Integra tatt initiativ til en egen fagutdanning for bygningsautomatikere.  

Mer synlig

– Vi er også opptatt av bærekraft, it-sikkerhet og kompetanse. Samtidig skal vi posisjonere bransjen, og synliggjøre kompetansen selskapene har. Dette er også viktig for å få nye medlemmer. 

– Her har vi en klar målsetting om å få flere enn de 80 vi har i dag, blant annet automasjonsleverandører og systemintegratorer til industrien.  

– Bærekraft blir stadig viktigere. Her er medlemmene en viktig bidragsyter for at kundene skal nå sine mål på dette området. Samtidig må de ha kompetanse på it-sikkerhet, slik at de ivaretar kundens behov også her. På begge disse områdene samarbeider vi med Nelfo. 

Sårbarveileder

– Vi er også i gang med å lage en veileder medlemmene kan bruke for å kartlegge sin egen it-sårbarhet. Denne tror vi vil gi aha-opplevelser. Det handler om å finne smutthull i egen virksomhet, og skape bevissthet om å sikre kundene sine systemer.  

Mindre bygging

– Hvordan vurderer dere markedsutviklingen? 

– Bortsett fra lange leveringstider på en del materiell, er det normal virksomhet. Samtidig merker selskapene konsekvensene av den økonomiske politikken myndighetene fører for å bremse en overopphetet økonomi.  

– At prognosene er så tydelig på mindre nybygging av både næringsbygg og boliger skaper en del usikkerhet. Selv om dette begynner å merkes, er det ingen krise. Det er nok prosjekter. Selskapene har større utfordringer med å få tak i arbeidskraft.  

– Samtidig åpner energiomleggingen i samfunnet og det grønne skiftet nye muligheter. Dette gjelder blant energieffektivisering i kombinasjon med solenergi og energilagring. Alt dette krever en viss grad av automatisering. Her har medlemmene kompetansen som trengs. Det gjelder å ta tak i nye områder. 

Les mer om følgende emner: