Inviterte til jentetreff på kvinnedagen 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Inviterte til jentetreff på kvinnedagen 

– Vi gjentok suksessen fra i fjor med å invitere kvinnelige elektrikere fra hele landet til samling på hovedkontoret vårt i Lillesand. Andelen jente-elektrikere i Norge er kun 3,2 prosent. Det holder ikke. Vi vil både bidra til at denne gruppen trives, og rekruttere flere. Derfor inviterte vi til «Jenteuka», sier markedsdirektør Lillian Susanne Hall i SG Armaturen.

Deltakerne fra Øst-Norge på veg gjennom SG Armaturen sitt hovedkontor i Lillesand, guidet av salgsrepresentantene Lasse Christoffersen og Camilla Johansen Foto: SG Armaturen

– Dette er en oppfølging av opplegget i fjor, som ble gjennomført etter et initiativ fra to av våre selgere og en kunde. Målsettingen er å skape en arena der kvinner kan treffes og bli bedre kjent med hverandre, føle seg mindre alene, utveksle erfaringer og utfordringer, og samtidig få faglig inspirasjon på belysning. 

– I fjor hadde vi et lignende arrangement 8. mars. Tilbakemeldingene var så positive at vi i år utvidet opplegget til hele landet. 

– At treffet også i år var sammenfallende med kvinnedagen 8. mars er ikke tilfeldig. Dette setter et ekstra søkelys på kvinnerelaterte tema i media og samfunnet generelt. Vi ønsker å løfte oppmerksomheten på dette i elektrobransjen. Daglig innsats er nødvendig for tilrettelegging og rekruttering av jenter til elektrikeryrket. 

Fire samlinger

– I år kom deltakerne fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Disse fordelte vi på fire samlinger. De fleste var elektrikere. I tillegg deltok det også lærlinger, prosjektledere og ansatte i butikker hos grossistene. Det viste seg at flere som arbeider nær hverandre geografisk ikke kjente hverandre. De satte stor pris på å møtes.  

– Vi har fått enormt mange positive tilbakemeldinger. Mange forteller hvor fint det er å dele erfaringer og utveksle tips og råd med hverandre. Flere har satt i gang lokale nettverksgrupper og gjort avtaler om å treffes. Det er helt topp. Vi håper arrangementet i Lillesand kan bidra til positive ringvirkninger. 

– I tillegg til det faglige innholdet, med informasjon og inspirasjon om belysning, hadde årets treff hver dag et eksternt innlegg der perspektivet var å være en kvinne som arbeider som elektriker eller i et annet mannsdominert yrke. 

Kontinuerlig oppmerksomhet

På spørsmål om det blir en ny runde i 2025, svarer Hall at det er viktig å ha oppmerksomhet på dette området.  

– Samlingen har gitt innblikk i hverdagen hos mange. Det er fint å høre at mange selskaper er flinke til å vektlegge godt arbeidsmiljø, og tilrettelegge for kvinner der det er behov. Mange sier de trives kjempegodt i yrket. 

– Samtidig er det dessverre fortsatt noen fordommer. Det er skuffende at det er selskaper som ikke tar inn jenter som lærlinger, kanskje fordi de er bekymret for høyere fravær.  

– Samlingene viser at elektrobransjen fortsatt har en vei å gå når det gjelder arbeidsmiljø, arbeidsklær og sanitærforhold. Her går bransjen glipp av mye bra kompetanse. Arbeidsmiljøet blir bedre når det er flere kvinner på arbeidsplassen. 

Hall oppsummerer «Jentedagen» med at det er mange kompetente jente-elektrikere. Det kom tydelig frem at det er mye positivt med å være kvinne i elektrobransjen. De har en sterk stolthet og lidenskap for faget sitt, samtidig som de oppfordrer andre kvinner til å ta elektroutdanning. 

Får skryt

En av deltakerne var Gunhild Heggvold Engan som tok fagbrev som elektriker i fjor. Nå arbeider hun ved Vintervoll sin serviceavdeling i Trondheim.  

– Treffet har stor verdi, og var en fin måte å markere kvinnedagen på. Her bygger kvinner i elektrofagene nettverk, og blir kjent på tvers av stilling, selskap, alder og hvor de er fra. Mange av oss har få kvinnelige kollegaer, og blir inspirert av å bli kjent med jenter i andre selskaper. 

Hun gir SG Armaturen skryt for kjempebra opplegg, og sier det er raust av selskapet å invitere elektrokvinner fra hele landet. 

Kjente ingen

Også fra saksbehandler Elisabeth Espeseth Vorkinn i Espeseth El-installasjon på Lora på Lesja kommer det gode ord. Bestefaren startet selskapet i 1959, som siden 1992 er drevet av foreldrene hennes med far som elinstallatør. 

Hun dro til «Jenteuka» uten å kjenne noen av deltakerne.  

– Jeg har kjent på behovet for å møte andre kvinner i bransjen. Hvordan er arbeidshverdagen deres? Hvordan løser de problemstillinger med å være kvinne i et mannsdominert yrke? Jeg var ikke med på samlingen i fjor. Da jeg fikk invitasjon i år takket jeg ja med en gang. 

– SG Armaturen traff veldig godt med arrangementet. Vi er flere som ønsker å bygge kvinnenettverk, uten helt å vite hvordan vi skal gjøre det. I Lillesand så vi hvor mange vi er. Dessuten var det fint å snakke om alt det positive med jobben vår, samtidig som vi fikk muligheten til å ta opp det som kan være utfordrende. Det er inspirerende å høre hva andre driver med, og hva de mestrer og har oppnådd i karrieren. 

Espeseth Vorkinn takker SG Armaturen for arrangementet. Hun tror oppmerksomheten rundt «Jenteuka» kan bidra til at flere oppdager at elektrofaget passer både for kvinner og menn.  

 – Her er det mange muligheter. Søk elektro, oppfordrer saksbehandleren på Lesja. 

Les mer om følgende emner: