Jammetesting på Andøya 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Jammetesting på Andøya 

På Jammetest 2023 på Andøya testet mer enn 200 deltakere fra 19 land satelittnavigasjonsutstyr.

Jammetest 2023 samlet mer enn 200 deltakere fra 80 selskaper og 19 land. Her ble satellittnavigasjonsutstyret til bilprodusenter, offentlige etater og teknologileverandører utsatt for angrep Foto: Statens vegvesen

Tjenester fra slike systemer (GNSS) kan blant annet gjøre det mulig med førerløse biler på norske veger. Dette krever at løsningene som brukes er pålitelige og motstandsdyktige mot angrep og forstyrrelser. Det er dette offentlige etater, bilprodusenter og teknologileverandører fra hele verden testet på Andøya. 

Utstyret er blitt utsatt for jamming (forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler) og spoofing (utsending av falske signaler for å lure mottakerne av signalene til å tro at de er på et annet sted eller tidspunkt). 

– Det har vært en hektisk uke. Etter hvert som vanskelighetsgraden økte, ble det vanskeligere for utstyret å overleve. Dette viser at vi har vært på rett nivå, sier sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen. 

– Vi ønsker å være en driver i utviklingen av transportsektoren. I Norge er det en god tradisjon med offentlig/privat samarbeid for å sikre innovasjon og utvikling. Det er mange som ser til oss på grunn av det jammetestarenaen på Andøya er blitt. Testene som gjøres her er viktige for utviklingen av det digitale transportsystemet og automatisert kjøring, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Les mer om følgende emner: