Kabelsatsing i Norge

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kabelsatsing i Norge

– Vi satser i Norge. Dette gjelder både kabelskip og utvidelse av kapasiteten ved fabrikkene i Halden og på Rognan, sier salgsdirektør Jon Seip i Nexans i Norge.

Nexans Aurora, som har en prislapp på nesten 1,8 milliarder kroner, er verdens største leggefartøy

– Med vårt nye leggefartøy Nexans Aurora skal vi blant annet legge kabler som frakter energi fra offshore vind til land. Dette er et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med en kabelkapasitet på 10 000 tonn er Nexans Aurora verdens største leggefartøy. Her har vi investert nesten 1,8 milliarder kroner. 

– Produksjonen i Rognan er basert på kystnær elektrifisering, med lange kabler som har stort ledertverrsnitt. Her lager vi også skreddersydde kombiprodukter, som bringer fiber ut i mer grisgrendte strøk. Fabrikken på Rognan er en verdensledende produsent av kombikabler.  

– Produksjon og legging av kabler krever store mengder energi og materialer som plast og metaller. Derfor skal sjøkablene vare i 40-50 år, mens kabler for byggenæringen skal vare i hele byggets levetid. Resirkulerte materialer skal brukes der det er mulig. 

– Vi har en filosofi om at for en del produkter skal 70 prosent av materialene som brukes være resirkulerte, mens 100 prosent av det ferdige produktet skal kunne resirkuleres. På denne måten skal vi bidra ytterligere til det grønne skiftet. 

Les mer om følgende emner: